Nieuws

Personeel protesteert tegen bezuinigingen

Medewerkers bij twee instituten van de faculteit Maatschappij en Recht zijn de bezuinigingen en veranderingen binnen de HU beu. Zij willen hier niet meer aan meewerken. De instituutsdirectie heeft inmiddels besloten om een aantal ontwikkelingen ‘op een lager pitje’ te zetten.

Het personeel besloot vorige week donderdag de hakken in het zand te zetten tijdens een personeelsbijeenkomst van het Instituut voor Social Work en het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de locaties Amersfoort en Utrecht. Dertig vertegenwoordigers kwamen bij elkaar in Amersfoort en stellen in een brief aan de faculteitsdirectie ‘dat de rek er totaal uit is voor wat betreft het draagvlak voor nieuwe plannen’.

Aanleiding voor het protest is de aankondiging dat het Instituut voor Social Work een fors tekort heeft dat door bezuinigingen moet worden opgelost. Maar ook hogeschoolbrede maatregelen zoals het inkrimpen van het ondersteunend personeel en het nauwelijks meer mogen inzetten van personeel niet in loondienst (PNIL) wekt bij velen wrevel.

Administratieve taken
‘Docenten hebben het druk omdat er de laatste jaren meer studenten zijn gekomen en daar komen steeds meer administratieve taken bij vanwege de afslanking bij het ondersteunend personeel’, zegt Marco van Stralen, docent bij Social Work en woordvoerder van de groep. ‘Aan de andere kant wordt er verwacht dat er meer contacturen komen en dat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd wordt. Die twee bewegingen gaan wringen.’

Binnen de twee instituten circuleert een pamflet dat inmiddels door zo’n 120 docenten en ondersteunend personeel is ondertekend. Hierin staat stevige kritiek op het reilen en zeilen binnen de faculteit. De medewerkers bepleiten dat er geen bezuinigingen mogen komen zolang er onduidelijkheid is hoe de tekorten zijn ontstaan. Ook moet er overleg komen over veranderingen bij de ondersteuning en mag dit niet leiden tot verhoging van de werkdruk.

Weerstand
Verder is er bij veel medewerkers weerstand tegen nieuwe beleidsplannen. Zo rijzen er twijfels over de wenselijkheid van de vorming van een brede bachelor bij Social Work en is men kritisch op de invoering van resultaatverantwoordelijke teams, waarbij docententeams zonder directe manager zoveel mogelijk zaken zelf regelen. Van Stralen over dat laatste: ‘We moesten van de ene op de andere dag zelf het wiel uitvinden. Dat is voor velen te snel gegaan.’

De afgelopen periode zijn er twee plenaire personeelsbijeenkomsten geweest waarin de kritiek is besproken. Ook is er een gesprek geweest van een personeelsdelegatie met Paul van Doorn, directeur bedrijfsvoering bij de faculteit, en Jan van der Worp, interim-directeur van het Instituut Social Work en Instituut Ecologische Pedagogiek.

Stappenplan
In een brief aan medewerkers van de twee instituten, die gisteren is verzonden, schrijft instituutsdirecteur Van der Worp dat hij en de leden van het Instituuts Management Team de zorgen van het personeel delen. Het management wil hier in de planning van de ontwikkelingen zo veel mogelijk rekening mee houden. Het tekort op de begroting is voornamelijk ontstaan door een royale inzet van PNIL’ers. Er is een stappenplan in de maak met maatregelen om het tekort het hoofd te bieden. In januari worden de teams hierover geïnformeerd.

Verder is in overleg met het college van bestuur besloten om een aantal ontwikkelingen ‘op een lager pitje’ te zetten. De invoering van een brede bachelor bij Social Work wordt een jaar uitgesteld tot september 2016 en de inrichting van de resultaatverantwoordelijke teams krijgt meer tijd. Ook de onderwijsvernieuwing vanwege het project Leven Lang Leren wordt bij de twee instituten vertraagd. Het management is zich er van bewust dat de communicatie ‘nog kan verbeteren’ en pakt dit op.

UPDATE

De groep verontruste docenten en ondersteunend personeel reageert positief op het voornemen van de instituutsdirectie om de communicatie te verbeteren en het personeel meer te betrekken bij het beleid. Ook is de groep blij dat enkele voorgenomen veranderingen, zoals de invoering van een brede bachelor bij Social Work, wordt uitgesteld.

Dat schrijft de ‘club van 120’ in een brief aan de ondertekenaars van het pamflet waarin vijf zorgpunten worden benoemd. Een aantal knelpunten blijft overeind, zoals de zorgen over de financiën en de werkdruk bij het personeel. Woensdagavond 18 december is een gesprek gepland tussen vertegenwoordigers van de opleidingsteams en plaatsvervangend faculteitsdirecteur Loes Berendsen, directeur bedrijfsvoering Paul van Doorn en Jan van der Worp, interim-directeur van het Instituut Social Work en Instituut Ecologische Pedagogiek.