Nieuws

Personeelsraad tegen integratie diensten

De Personeelsraad HU Diensten heeft het voorstel om Shared Service Center Ict & Facilitair (SSC I&F) samen te voegen met de Stafdienst Bedrijfsvoering (SBV) verworpen.

Volgens de personeelsraad zijn de medewerkers niet betrokken bij de plannen en zijn de doelen en onderbouwing van de operatie niet helder omschreven. Daarbij komt dat de integratie, die officieel per 1 november moest ingaan, al eerder in gang is gezet, schrijft de raad in een brief.

De reden om de twee organisaties samen te voegen is dat SSC I&F niet goed functioneert, zo staat in de notitie van het college van bestuur. Er wordt teveel rekening gehouden met de diverse belangen binnen de hogeschool en er bestaan teveel managementlagen. Na integratie valt de dienst direct onder de directeur SBV.

De directie van de Stafdienst Bedrijfsvoering heeft laten weten met de personeelsraad in gesprek te willen over de ontstane situatie.