Nieuws

Plan: Natuur en Techniek naar De Uithof

Het college van bestuur wil op termijn alle locaties van de faculteit Natuur en Techniek (FNT) verplaatsen naar De Uithof.

Ook moet er een bestuursgebouw verrijzen op het universiteitsterrein en wordt de faculteit Gezondheidszorg vernieuwd. Deze voornemens staan in het nieuwe huisvestingsplan van de hogeschool.

Het geplande vertrek van de FNT naar De Uithof is opmerkelijk omdat de locatie Oudenoord 700 (foto) twee jaar geleden grootscheeps is vernieuwd en gerenoveerd, terwijl ook Nijenoord 1 een opknapbeurt heeft ondergaan.  

Eerder was al bekend dat alle ondersteunende diensten (grotendeels ondergebracht in Oudenoord 330/340) en het Institute for Life Sciences and Chemistry (nu gehuisvest in de FC Dondersstraat) binnen enkele jaren naar De Uithof zouden verhuizen. Onderzocht wordt hoeveel ruimte de HU voor de concentratie in De Uithof nodig heeft en wat de kosten van de bouwplannen zijn.

Verder wordt in de nota geopperd om het aantal restaurants, mediatheken en servicebalies te beperken. Per cluster gebouwen kan bijvoorbeeld één centraal restaurant komen. Ook wil het college dat studenten en docenten meer gebruik maken van lokalen en studieplekken buiten de eigen faculteit. Daartoe zouden de grootte en inrichting zoveel mogelijk hetzelfde moeten zijn.

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft 8 september met een minimale meerderheid ingestemd met het beleidsdocument. De concrete uitwerking van de plannen wordt nog aan de raad voorgelegd.