Nieuws

Plan: deel personeel gaat over van faculteit naar dienst

Bijna 350 medewerkers die nu officieel deel uitmaken van een faculteit komen per 1 januari 2014 organisatorisch onder de HU Diensten te vallen. Deze ‘overstap’ heeft geen consequenties voor de arbeidsvoorwaarden of rechtspositie terwijl de werkplek en werkzaamheden ‘vooralsnog’ hetzelfde blijven.

Dit maakt het college van bestuur bekend in een intern nieuwsbericht op Sharepoint. Het gaat om ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) dat in dienst is van de faculteiten. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) moet nog met het plan instemmen; het staat voor woensdag 13 november op de agenda.

De gedachte achter deze organisatorische verhuizing is dat er een duidelijkere scheiding tussen de primaire taken (onderwijs en onderzoek) en de ondersteuning moet komen. Deze 'ontvlechting' moet ertoe leiden dat voor de ondersteuning minder geld nodig is waardoor er meer naar het onderwijs vloeit. 

Leidinggevende
Deze maand krijgen de medewerkers te horen wie voortaan deel gaat uitmaken van een van de zes diensten. De meesten blijven in hetzelfde team en houden dezelfde leidinggevende. Ook voor medewerkers die onder de vleugels van de faculteit blijven, verandert er niets in de functie, werkplek en werkzaamheden, zo meldt het bericht.

Docenten en studenten merken 'vooralsnog' niks van de wijzigingen in de organisatie, zo meldt het bericht. Wel wordt er vanaf 2014 verder gewerkt aan ‘het harmoniseren van processen en dienstverlening’.