Kort

Platform Talent@Campus aan de HU kan starten met een pilot

Het initiatief voor het platform Talent@Campus kan van start met een pilot tot januari 2023. Een meerderheid van de Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 28 april ingestemd met de toekenning van subsidie uit het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS).

Het platform is een soort uitzendbureau waar studenten kunnen aankloppen voor een bijbaan die relevant is voor de studie. Het valt in eerste instantie onder de Dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken. De subsidie wordt gebruikt om studenten te betalen die voor Talent@Campus bemiddelen tussen bijbaanzoekende studenten en bedrijven en instellingen.

Tegen het einde van de pilot komt een evaluatie en wordt bekeken of de doelen zijn behaald. Als dat het geval is dan komt de subsidie voor de jaren 2023 en 2024 beschikbaar. Jaarlijks is er zo’n 150.000 tot 250.000 euro aangevraagd. Een van de doelen is dat er eind 2022 1.000 studenten aan een bijbaan zijn geholpen.