Nieuws

Plan voor Talent@Campus aan de HU: bemiddeling voor ‘opleidingsrelevante’ bijbanen

Foto: iStock

Een groep medewerkers van de HU heeft een plan ontwikkeld voor een platform dat studenten aan een betaalde bijbaan helpt die relevant is voor de studie. Het platform heet Talent@Campus en vraagt subsidie aan voor een pilot van anderhalf jaar.  

Bij Talent@Campus kunnen studenten terecht voor een ‘opleidingsrelevante’ bijbaan. Ook wil het platform traineeships en trainingen aanbieden. Het is een nieuwe vorm van dienstverlening van de hogeschool, naast onderwijs en onderzoek, zeggen de initiatiefnemers. Zij vragen enkele tonnen subsidie van het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid (HUGS). Het college van bestuur heeft de aanvraag goedgekeurd en het ligt nu ter goedkeuring bij de Hogeschoolraad (HSR).

Het werkgebied van Talent@Campus is de provincie Utrecht en richt zich op studenten van alle opleidingen van de HU. Het platform zou in eerste instantie ondergebracht worden bij de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S). Het krijgt een professionele leiding, maar ‘werkstudenten’ runnen de organisatie. Zij worden bijvoorbeeld ingezet als jobcoach die de intakegesprekken voeren met studenten en bedrijven of instellingen. De HU kan ook het inhuren van externen laten plaatsvinden bij Talent@Campus, is een suggestie van de initiatiefnemers.

Gemeente en provincie Utrecht

Het platform wil meteen na de eventuele goedkeuring van start. Het vraagt voor 2021 zo’n 170.000 euro structurele subsidie van het HUGS-fonds. Voor 2022 is 250.000 nodig. Voor de periode na de pilot staat 250.000 (in 2023) en 150.000 euro (2024) begroot. Ook de dienst OO&S zou een deel moeten financieren. Daarnaast willen de initiatiefnemers subsidie van de gemeente en provincie Utrecht. Bedrijven en instellingen betalen een bedrag voor de bemiddeling.

De ambitie is om in 2021 zo’n 150 studenten aan een bijbaan te helpen. Dit loopt op tot 3.000 in 2024, staat in de plannen. Volgens planning gaan dit jaar 15 werkstudenten in dienst, tegen bijna 40 in 2024. In 2024 hebben 120 bedrijven en instellingen zich verbonden aan het platform. Na vier jaar zou Talent@Campus volgens de initiatiefnemers het break-even punt bereiken waarbij de winst naar nieuwe activiteiten kan gaan.

Positief advies met kanttekening

Henk Hermsen is projectleider van Talent@Campus. Initiator is Ramses de Groot, programmamanager bij Economic Board Utrecht (EBU) en directeur van Interval Services BV. Dit is een dochteronderneming van de HU. De HU huurde via Interval Services tijdelijke krachten in maar vanwege wettelijke regelingen werd dit lastig. Per 1 januari 2021 is de hogeschool hiermee gestopt. Enkele jaren geleden bemiddelde Campus Recruitment, een onderdeel van Interval Services, in bijbanen voor studenten.

De HUGS-commissie geeft een positief advies over de subsidieaanvraag maar heeft wel een kanttekening. Zij vraagt zich af of de activiteiten van Talent@Campus wel bij de taken van een hogeschool horen. De subsidieaanvraag heeft een commercieel tintje en de werkzaamheden van het platform lijken op een uitzendbureau. Daar moet volgens de commissie aandacht voor zijn tijdens de pilot.  

Het is nog niet bekend wanneer de Hogeschoolraad over de aanvraag beslist.

Ook interessant: ‘Online studeren en ondernemerschap zijn lastig te combineren’