Nieuws

HU stopt met inhuur van tijdelijke krachten via Interval Services

Surveillant van Interval Services aan het werk / foto Kees Rutten

De HU huurt vanaf 2021 geen tijdelijk personeel en studenten meer in van Interval Services BV, een dochteronderneming van de hogeschool. Een deel van de contractanten komt in dienst van de HU. Het is nog niet bekend wat er met Interval in de toekomst gaat gebeuren.

Het contract van de HU met Interval wordt per 31 december 2020 opgezegd. Het besluit van het college van bestuur dateert van eind juni. De reden is de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die sinds 1 januari 2020 van kracht is en in 2021 wordt uitgebreid. Die wet regelt onder meer dat uitzendkrachten en oproepkrachten een betere rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid op werk krijgen.

‘De impact van de wet is zodanig dat de HU niet meer kan doorgaan met het inhuren van medewerkers en studenten van Interval Services’, zegt Seger Pijnenburg, woordvoerder van de HU. Bureaucratische regels zoals een registratieplicht leiden tot hogere kosten. ‘Deze constructie kan niet meer’, stelt hij. Een deel van de tijdelijke krachten kan in dienst komen van de HU. Voor een ander deel zoekt de HU een oplossing.

Docenten, werkstudenten en surveillanten

De HU is 100 procent eigenaar van Interval Services. Het bedrijf levert tijdelijke krachten aan de hogeschool: docenten, werkstudenten en surveillanten (voor tentamens). Naar schatting 500 mensen vinden er tijdelijk werk, vaak voor een beperkt aantal uren. Interval is gevestigd aan de Heidelberglaan 9 in Utrecht en bestaat sinds 1998. Volgens de jaarverslagen van de HU was de omzet van Interval in 2018 ruim 6 miljoen euro, het jaar ervoor was dat meer dan 1.5 miljoen.

‘Het contract van ons met de HU is door dat besluit opgezegd. Dat betekent dat wij eind van het jaar die dienstverlening niet meer leveren aan de hogeschool’, zegt Ramses de Groot, sinds 2006 directeur van Interval. Daarnaast is hij programmamanager bij de Economic Board Utrecht en voormalig directeur van HU Amersfoort. Het is nog niet bekend of hij als directeur aanblijft en of het bedrijf blijft voortbestaan. ‘Daar zullen nog vervolggesprekken over plaats moeten vinden.’

Afwikkelen van lopende contracten

Dat een deel van de contractanten van Interval bij de HU in dienst komt, zoals de HU-woordvoerder zegt, kan hij niet bevestigen. Ook is niet duidelijk hoe de hogeschool andere tijdelijke functies gaat invullen. Dat is een zaak van de HU en daar is Interval niet bij betrokken. ‘Mijn grootste bezigheid is nu het zorgvuldig afwikkelen van de lopende contracten met mensen. Eind van het jaar moet dit klaar zijn’, vertelt hij.

De Ondernemingsraad van Interval Services, die recentelijk opgericht zou worden, is niet ingeschakeld bij de besluitvorming. De Groot: ‘De Ondernemingsraad bestaat niet omdat er onvoldoende animo voor was. Via onder andere de vakbonden hebben we diverse oproepen gedaan maar daar kwamen weinig reacties op.’ Onbekend is verder of er nog zeggenschap is voor vakbonden of de Hogeschoolraad (HSR).

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) volgt op eerder wetgeving die het moeilijk maakt tijdelijke krachten in te huren. In 2016 ging de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in waardoor een deel van de tijdelijke docenten (zzp’ers) een vast arbeidscontract bij de HU kreeg of via Interval Services werd ingehuurd.

Lees ook: Alles wat je altijd al wilde weten over de surveillant