Nieuws

Positief advies voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Het ziet ernaar uit dat de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie van de HU een positieve accreditatie tegemoet kunnen zien. Een jaar geleden kregen zij nog een gele kaart van accreditatieorganisatie NVAO.

De auditcommissie, die de opleidingen opnieuw doorlichtte, is goed te spreken over de verbeteringen die in het curriculum zijn doorgevoerd. Zij zal een positief advies afgeven aan de NVAO, die dan beslist of de opleidingen voor de komende zes jaar goedgekeurd worden. Dat meldt de hogeschool in een bericht op Sharepoint (inloggen).

De NVAO gaf de voltijdopleidingen van Accountancy en Bedrijfseconomie aanvankelijk een onvoldoende omdat uit een steekproef bleek dat relatief veel afstudeerwerkstukken onder de maat waren. De opleidingen kregen twee jaar de tijd om dit te verbeteren. Op andere belangrijke ijkpunten, zoals het onderwijsprogramma, het personeel en de voorzieningen, scoorden zij wel voldoende.

Behoorlijke vorderingen
De auditcommissie oordeelt nu dat er behoorlijke vorderingen zijn gemaakt. Er is een ‘ambitieus en betrokken’ team van docenten en er staat een duidelijke afstudeerprocedure. De scripties uit het studiejaar 2014-2015 waren stukken beter dan die van het jaar ervoor. ‘Dat geeft de commissie vertrouwen dat het team haar ambitie om nog verder te groeien in haar kwaliteit, waar kan maken’, staat in het bericht.

Opleidingen van hogescholen en universiteiten worden om de zes jaren getoetst op kwaliteit. Krijgt een opleiding een onvoldoende, dan kan een herstelperiode volgen van maximaal twee jaar. Heeft de opleiding de zaak dan nog niet op orde, dan volgt sluiting.