Nieuws

Pre-bachelor ICT voor vluchtelingstudenten wordt uitgebreid

De pre-bacheloropleiding voor vluchtelingstudenten met een ICT-achtergrond van de HU wordt voortgezet. De opleiding wordt uitgebreid van een half jaar naar een jaar. Ook komen er pre-bachelors bij Built Environment en de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs.

Door HU Redactie

De pilot startte in februari van dit jaar. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de studenten een grote focus hebben op het behalen van het staatsexamen. ‘Dat is ook wel logisch want het staatsexamen is, als inburgeringsplicht, voorwaardelijk om te kunnen doorstromen naar de reguliere bacheloropleiding HBO-ICT’, zegt Hanke Drop, projectleider van de pre-bacheloropleiding.

Drop: ‘Het examen is erg zwaar en niet iedereen haalt het. We hebben daarom besloten om de pre-bachelor uit te breiden naar een jaar, zodat mensen beter worden voorbereid op het staatsexamen, én ook meer tijd hebben voor de andere onderdelen.’

ICT-terminologie
In het pre-bachelorjaar zal het leren van Nederlands als tweede taal meer worden geïntegreerd met studievaardigheden, (studie)loopbaanbegeleiding, vakinhoud en burgerschapsonderwijs. ‘Een voorbeeld: wat is de ICT-terminologie in het Nederlands? Maar ook: hoe kun je tijdens je studie goed met elkaar samenwerken, en wat is de maatschappelijke impact van je toekomstige werk?’ vertelt Drop.

Volgend jaar zullen er ook pre-bacheloropleidingen starten gericht op vluchtelingstudenten met een achtergrond in Built Environment of leraar in het voortgezet onderwijs. ‘Er wordt opgeleid voor sectoren waar personeel gevraagd wordt. Minder voor de hand liggend is om bijvoorbeeld een pre-bachelor voor de lerarenopleiding Geschiedenis te starten, daar is geen tekort aan personeel’, zegt Drop.

Oorlog
De studenten die hiervoor geselecteerd worden, hebben vaak al een achtergrond in die werkgebieden. Ze hebben bijvoorbeeld de lerarenopleiding in eigen land moeten staken vanwege de oorlog. Naar verwachting zal er in september een groep van 25 studenten starten in de vakgebieden ICT, Built Environment en lerarenopleidingen. ‘We kunnen echter niet goed inschatten hoeveel aanmeldingen er zullen zijn, en dat aantal kan dus nog worden uitgebreid’, zegt Drop.

De pilot werd op vrijdag 8 juli afgerond met een feestelijke lunch (foto), waar studenten, docenten, taalmaatjes en de partners (UAF, AFAS Foundation en Gemeente Utrecht) bij aanwezig waren. Ongeveer 75 mensen zijn bij de pilot betrokken.