Nieuws

‘Prioriteit studenten moet bij opleiding liggen’

Huidige studenten en afgestudeerden zeggen dat het onderwijs zwaarder en uitdagender moet worden. Maar dan moeten studenten ook harder werken. ‘Hun eerste prioriteit moet bij hun opleiding liggen’, stelde collegevoorzitter Geri Bonhof tijdens de officiële jaaropening van de HU.Tijdens haar speech op donderdag 25 augustus in een bomvolle collegezaal van de faculteit Economie en Management blikte ze terug op de kritiek die de hogescholen het afgelopen jaar te verduren kregen. De onthullingen over ondeugdelijke alternatieve afstudeerroutes bij de Hogeschool Inholland vormden de opmaat tot onderzoek van de Onderwijsinspectie naar het gehele hbo. Ook de HU werd doorgelicht.De uitkomsten van dit rapport en van eigen onderzoek leidden tot de conclusie dat de kwaliteit van de diploma’s niet ter discussie staat. Maar zaken als de manier waarop cijfers worden vastgelegd en de werkwijze van examencommissies dienen te verbeteren. De regels en procedures hiervoor zijn de afgelopen periode aangescherp. ‘Nu komt het erop aan dat iedereen handelt zoals we hebben afgesproken en dat we elkaar aanspreken als een student of een medewerker zich hier niet aan houdt.’Ook een ander heikel punt passeerde in de toespraak van de collegevoorzitter de revu: de matige tevredenheid van studenten op een aantal onderdelen van de studie, zoals de gebrekkige communicatie. Hierdoor belandt de hogeschool in de lagere regionen van de rankings in Elsevier en de Keuzegids.

Een commissie onder leiding van oud-rector magnificus van de Universiteit Utrecht, Willem Hendrik Gispen, onderzocht de oorzaken en kwam afgelopen juni met een kritisch rapport. Zo heeft de HU te veel ambities met internationalisering en onderzoek. Die gaan te koste van het aanpakken van de problemen in het bacheloronderwijs, constateerde de commissie.

Bonhof hierover: ‘Het college van bestuur trekt zich dat aan en beseft dat ze moet waken voor teveel tegelijkertijd willen en moet zorgen voor heldere kaders en haalbare doelstellingen.’ En: ‘Het is nu zaak dat het rapport niet in de spreekwoordelijke la verdwijnt. Daarom staat het komende tijd hoog op onze bestuurlijke agenda.’ Maar er gebeuren ook mooie dingen binnen de hogeschool. Steeds meer studenten werken mee aan toegepast onderzoek bij de kenniscentra, meerdere faculteiten kennen topklassen en er is een grote groep actief in de medezeggenschap. ‘Dit zijn allemaal studenten die niet voor een zesje gaan, maar al tijdens hun studie bijzondere prestaties leveren.’

De volledige speech en foto’s en film van de jaaropening staan hier (inloggen met HU-account)

Foto: Jan Willem Groen