Nieuws

Promotiebeurs voor twee HU-docenten

Gerda Bruinsma en Michiel Punt, docent/onderzoekers aan de HU, kregen 10 februari een promotiebeurs van De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij ontvingen die uit handen van minister Bussemaker  van OCW (midden).

De minister overhandigde de beurs aan 37 docenten uit primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Volgens Bussemaker worden de docenten die de promotiebeurs hebben gekregen door hun onderzoek niet alleen betere leraren, maar profiteert ook hun school van die extra kennis en ervaring. Met de promotiebeurs kan de docent gedeeltelijk worden vervangen, waardoor hij zijn baan als leraar kan combineren met promotieonderzoek.

Logopedische therapie
Gerda Bruinsma is docent aan de opleiding logopedie en gastdocent aan de masteropleiding logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze start met de beurs een onderzoek naar het effect van logopedische therapie op kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben veel moeite om taal te begrijpen en te spreken en krijgen logopedie in combinatie met extra hulp op school. Bruinsma onderzoekt wat het effect is van deze ondersteuning en hoe de logopedische behandeling verbeterd kan worden.

Beroerte
Michiel Punt, docent aan de opleiding oefentherapie Cesar, onderzoekt problemen met lopen bij mensen die een beroerte hebben gehad. Deze mensen  vallen veel vaker dan gezonde mensen, met soms ernstige gevolgen. Helaas weten wij niet waarom deze mensen vallen en bestaat er geen goede therapie om vallen te voorkomen. Michiel punt wil hier een effectieve therapie voor ontwikkelen.

NWO is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. Jaarlijks subsidieert NWO onderzoek voor zo’n  625 miljoen euro, om kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap te stimuleren. NWO valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bron en foto: HU Redactie