Nieuws

PvdA in Eerste Kamer kritisch over leenstelsel

De senatoren van de Partij van de Arbeid lijken niet van plan het leenstelsel zonder meer te accepteren. De fractie legt minister Jet Bussemaker van Onderwijs het vuur na aan de schenen.

Het leek allemaal in kannen en kruiken: VVD en PvdA wilden allebei de basisbeurs afschaffen en om ook in de Eerste Kamer een meerderheid af te dwingen, sloot minister Bussemaker een akkoord met D66 en GroenLinks. In november loodste ze het ‘wetsvoorstel studievoorschot’ zonder kleerscheuren door de Tweede Kamer.

Gehandicapte studenten
Maar nu blijken de senatoren van Bussemakers eigen PvdA in een schriftelijke vragenronde ineens opvallend kritisch. Ze willen bijvoorbeeld weten waarom uitwonende gehandicapte studenten straks tweeduizend euro minder tegemoetkoming krijgen dan nu. Is ze bovendien niet bang dat de vormende taak van het onderwijs onder druk komt te staan? En waarom wil het ministerie meer rente gaan berekenen? Het zijn maar enkele van de vragen die de PvdA-fractie op de minister afvuurt.

Hoe ver wil de PvdA gaan? Zou het wetsvoorstel onverwacht kunnen stranden op verzet van Bussemakers eigen partij? 'Dat hangt af van de antwoorden van de minister', antwoordt PvdA-senator Esther-Mirjam Sent. 'We stellen kritische vragen en dan hopen we dat daar goede antwoorden op komen. We zijn geen stempelmachine die automatisch alle voorstellen goedkeurt. Dan zouden we onze taak niet serieus nemen. Een definitief standpunt is nu nog niet aan de orde.'

Toegankelijkheid
De drie andere partijen van het leenstelselakkoord stellen minder felle vragen. GroenLinks maakt zich nog zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, terwijl D66 en VVD meer willen weten over bijvoorbeeld de gevolgen voor schakelprogramma’s, de rechtszekerheid voor huidige studenten en over de relatie tussen inkomstenbelasting en studieschuld.

De minister wil de basisbeurs afschaffen per september 2015. Nieuwe bachelor- en masterstudenten vallen onder het nieuwe stelsel, net als wo-bachelorstudenten die al meer dan drie jaar over hun opleiding doen. Als de basisbeurs verdwijnt, gaat de aanvullende beurs omhoog en krijgen studenten twintig jaar langer de tijd om terug te betalen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nog niet goedgekeurd. Het plenaire debat vindt waarschijnlijk half januari plaats.

Foto: Rijksoverheid.nl