Nieuws

Rechtenstudies: genoeg plek, toch loten

Rechtenfaculteiten willen komend jaar niet meer dan vijfduizend studenten toelaten. Maar dat zijn er veel meer dan er dit jaar begonnen. Als krimp niet de bedoeling is, wat dan wel?
 
In september 2013 mogen maximaal 4.930 eerstejaars aan een wo-bachelor rechtsgeleerdheid beginnen, hebben de rechtenfaculteiten met elkaar afgesproken. Het lijkt een overbodige afspraak: afgelopen jaar was de instroom veel lager. De kans dat er iemand buiten de boot valt, is dus nihil. 'Het is inderdaad niet de bedoeling om kleiner te worden', zegt Edgar du Perron, decaan van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam.
 
Als u niet kleiner wilt worden, waarom dan toch een studentenstop?
'We willen het aantal inschrijvingen stabiliseren. Op dit moment hebben we genoeg voorzieningen, maar als er meer eerstejaars aankomen, hebben we een probleem. Het aantal inschrijvingen bij rechten wisselt heel sterk en als een opleiding vlak voor de zomer ineens geconfronteerd wordt met honderd extra aanmeldingen, is het lastig om nog voorzieningen te regelen. Op dit moment is de numerus fixus dus een soort veiligheidsslot.'
 
De UvA kiest tachtig procent van de kandidaten uit via decentrale selectie. De rest moet loten. Wat een gedoe, als u toch iedereen moet aannemen omdat het aantal inschrijvingen waarschijnlijk niet boven uw numerus fixus uitkomt.
'We gebruiken de selectiedagen vooral als matchingsinstrument. Iedereen moet aan het eind van de proefstudeerdagen een tentamen maken, studenten kunnen daardoor veel beter inschatten of rechten de juiste studie voor hen is. Daardoor wordt de uitval lager en kunnen docenten zich meer richten op gemotiveerde eerstejaars.'
 
Waarom dan niet honderd procent van de studenten selecteren?
'In eerste instantie was dat wel de bedoeling. Maar uit ervaringen bij de opleiding psychologie – die in 2011 een fixus invoerde – blijkt dat sommige scholieren zo onzeker worden van een selectieprocedure dat ze zich niet inschrijven. Vaak ontpoppen ze zich wel tot goede studenten, dus dat is zonde. Vandaar dat we besloten hebben om twintig procent de kans te geven zich door middel van loting te laten plaatsen.'