Nieuws

Rechter: HU mag directeur ontslaan

De kantonrechter geeft de Hogeschool Utrecht toestemming om de arbeidsovereenkomst met de directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek per 15 april te ontbinden.

Dat blijkt uit de schriftelijke uitspraak van de kantonrechter in Utrecht van 4 april. De hogeschool dient een ontslagvergoeding van bijna 50.000 euro te betalen. Dit bedrag zal met het eventuele wachtgeld, dat door de HU moet worden betaald, worden verrekend.

Het Seminarium is onderdeel van de faculteit Educatie en leidt leraren op voor het speciaal onderwijs. Het beschikt daartoe over negen regiokantoren verspreid over het land. Aanleiding van de rechtszaak is een verschil van inzicht over de inrichting van het instituut tussen Dick de Wolff, directeur van de faculteit Educatie, en Seminarium-directeur Grytsje Durkstra. Dit ontstond in de loop van 2009. Daar kwam bij dat een fors deel van de regiomanagers in januari 2010 het vertrouwen in Durkstra opzegde.

Na gesprekken tussen De Wolff en Durkstra, die sinds medio 2007 bij de hogeschool in dienst is, werd besloten dat zij haar functie in september vorig jaar zou neerleggen. Overleg over de voorwaarden leidde niet tot overeenstemming, waarna de HU de kantonrechter vroeg om het contract te ontbinden.

Simone de Wit, voormalig voorzitter van het college van bestuur van de met de HU gefuseerde Hogeschool Domstad, is vanaf begin dit jaar aangesteld als interim-directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek.