Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

Het Engels zou het hoger onderwijs vernielen.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland wil een rechtszaak aanspannen om de verengelsing van het hoger onderwijs een halt toe te roepen. Die zou een spoor van vernieling door het hoger onderwijs trekken en bovendien in strijd zijn met de wet.

Bestuurslid Felix Huygen van de vereniging BON kondigde het voornemen om een rechtszaak te beginnen vanmorgen aan in een opiniestuk in de Volkskrant. BON beroept zich op artikel 7.2 van de wet op het hoger onderwijs waarin staat dat het onderwijs en de examens in het Nederlands moeten zijn, tenzij er sprake is van een gastcollege door een anderstalige docent of ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’.

Niveaudaling
Huygen voegt zich in een lange rij van critici die vrezen voor niveaudaling van het hoger onderwijs. Docenten en studenten zouden zich minder makkelijk uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal, waardoor er veel nuance verloren gaat.

Bij de universiteiten is naar schatting inmiddels zestig procent van de opleidingen volledig Engelstalig en ook in het hbo rukt het Engels op. Daarbij spelen ook financiële motieven een rol: met hun Engelstalig onderwijs hopen sommige instellingen meer (buitenlandse) studenten aan te trekken.

Minister Bussemaker is er niet gerust op. Vorig jaar kondigde ze aan dat ze ‘een stevig gesprek’ wilde voeren met universiteiten en hogescholen die Engelstalig onderwijs ‘puur en alleen’ aanbieden om internationale studenten te werven. ‘Als de taal ten koste gaat van de nuance en  de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten’, zei ze in de Tweede Kamer. Het is niet bekend wat er van de gesprekken terecht is gekomen.

Kasboekje
Het Interstedelijk Studenten Overleg is benieuwd naar de uitkomst van een eventuele rechtszaak. Volgens ISO-voorzitter Rhea van der Dong is het een illusie om te denken dat al het onderwijs met één knip van de vingers Engelstalig kan worden en dat de kwaliteit dan zomaar gewaarborgd blijft. Ze is bang dat de instellingen zich niet laten leiden door kwaliteit maar door hun kasboekje: ‘Een student uit Beijing neemt een grotere zak geld mee dan een student uit Bunschoten.’

De vereniging BON is een petitie tegen de verengelsing begonnen die inmiddels door ruim tweehonderd mensen is ondertekend.

 

 

Deel via...
 

2 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Stop de destructieve “verengelsing” van het onderwijs in NL en onderteken de petitie van BON ! Dat het zover heeft kunnen komen, is al erg genoeg . . .

  2. Het valt me regelmatig op dat mensen uit het Nederlandse onderwijsveld zich zo weinig druk maken over de (onterechte) verengelsing van het hoger onderwijs.
    Is men bang voor niet ruimdenkend te worden versleten? Kortom neerlandici laat u gerust wat meer en nadrukkelijk horen over het Nederlands, want als neerlandici het al niet doen wie doet het dan wel?
    Wat mijn visie over het Nederlands betreft wil ik het volgende kwijt: Nederlands is met ruim 22 miljoen sprekers, vooral in de economische belangrijke Lage Landen Delta (Nederland en Vlaanderen), een sterke, populaire middelgrote taal. Laten we daar dan naar handelen en ons niet onder het mom van ‘blinde internationalisering’ bijna volledig op Engelstalig Hoger Onderwijs richten. Natuurlijk is Engels ook belangrijk en regelmatig functioneel, maar de doktoren, advocaten en docenten zullen in Nederland en Vlaanderen toch in een overwegend Nederlandstalige context moeten functioneren, gelukkig. Het is belangrijk dat Universiteiten en Hogescholen sterk geworteld zijn in de (Nedelandstalige) maatschappij die ze vertegenwoordigen (en bedienen) en tegelijkertijd internationalisering mogelijk maken. De tendens van universiteiten om zich steeds meer als ‘losgeslagen internationale Engelstalige eilandjes’ te gedragen is ontoelaatbaar en onwenselijk en draagt natuurlijk nooit bij aan taalkundige en culturele diversiteit in Europa en daarbuiten.