Nieuws

Recordopkomst bij verkiezingen

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraden aan de HU telt dit jaar de hoogste opkomst ooit. In totaal bracht 11 procent van de studenten en medewerkers een stem uit.

Bij de studenten deed bijna 8 procent aan de verkiezingen mee; bij de medewerkers 46 procent. Voor de centrale medezeggenschapsraad (CMR) maakte zo’n 46 procent van de medewerkers de gang naar de virtuele stembus; de studentengeleding trok een kleine 8 procent van de stemmers. Dit blijkt uit gegevens op de intere HU-verkiezingssite.

Het hoogste was de opkomst bij de medewerkers van de raad van de faculteit Economie en Management (62 procent), de faculteit Natuur en Techniek (58 procent) en de gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC) Institute for Life Sciences and Chemistry (51 procent). Het laagst scoorden studenten bij de GOC van het Institute for Engineering and Design (3 procent) en de opleidingscommissies bij maatschappelijk werk & dienstverlening (7 procent) en bedrijfscommunicatie (7 procent).

De verkiezingen van de CMR, faculteitsraden en (gemeenschappelijke) opleidingscommissies vonden plaats van 26 november tot en met 2 december. Bij een deel van de raden en commissies hoefde niet gestemd te worden omdat er evenveel of minder kandidaten waren dan er zetels beschikbaar zijn.

Raad/commissie Opkomst

CMR (studenten) 7,6%
CMR (medewerkers) 45,8%
FMR FE (medewerkers) 38,5%
FMR FEM (studenten) 7,5%
FMR FEM (medewerkers) 61,8%
FMR FMR (studenten) 9,2%
FMR FNT (studenten) 9,0%
FMR FNT (medewerkers) 58,1%
GOC ICT (medewerkers) 32,1%
GOC IED (studenten) 3,3%
GOC ILC (medewerkers) 51,6%
OC Bedrijfscommunicatie (studenten) 7,3%
OC Maatschappelijk werk
en dienstverlening (studenten) 76 6,9%
Personeelsraad HU Diensten 40,7%