Nieuws

Reorganisatie bij het Seminarium kan doorgaan

De instituutsraad van het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) is akkoord gegaan met het Toekomstplan voor het instituut. Dit betekent dat de reorganisatie door kan gaan.

Door teruglopende studentenaantallen en contractonderwijs draait het Seminarium voor Orthopedagogiek (dat docenten opleidt voor speciaal onderwijs) al jaren negatieve cijfers. Om dat te veranderen, stelde de directie een plan op waarbij in drie jaar tijd een financieel gezonde organisatie ontstaat.

De reorganisatie houdt in dat acht van de vijftig arbeidsplaatsen verdwijnen, naar verwachting zonder gedwongen ontslagen. De lesplaatsen in Vlissingen, Maastricht en Arnhem sluiten over drie jaar. Daarbij focust het Seminarium voortaan op het opleiden van docenten voor primair en speciaal onderwijs.

De instituutsraad wilde het structureel opleiden van docenten in het voortgezet onderwijs en mbo handhaven. Maar na overleg met interim-directeur Cor de Raadt werd duidelijk dat er te weinig financiële middelen zijn voor zo’n brede doelgroep.

Toegankelijk

Wel kwamen beide partijen overeen dat de master Educational Needs toegankelijk blijft voor docenten uit het voortgezet onderwijs en mbo. ‘Tijdens de implementatie van het Toekomstplan bekijken we of er financiële ruimte is om de contractactiviteiten ook op het voortgezet onderwijs en mbo te richten’, zegt De Raadt in een toelichting.

De instituutsraad opperde nog om de te sluiten lesplaatsen over te dragen aan Fontys, die ook een master Educational Needs aanbiedt. Maar daar is volgens De Raadt bij de collega-instelling geen behoefte aan. De locaties Vlissingen, Maastricht en Arnhem nemen vanaf komend studiejaar geen studenten meer aan. Huidige studenten kunnen hun studie afmaken.

De vakbonden krijgen deze week informatie over de reorganisatie. Het college van bestuur is gevraagd om een extra financiële bijdrage in de komende jaren om de begroting sluitend te krijgen.