Columns

Research report

Bij het Research Centre for Innovation and Business, kortweg InnBus, is een boekje met CDrom verschenen met uitleg wat men doet. In het 108 pagina tellend boekwerkje staat een opsomming van de publicaties die geschreven zijn door de lectoren en de leden van de kenniskringen die onder de vijf lectoraten vallen welke deel uitmaken van InnBus.

Er blijkt aardig wat geschreven. Minder aardig vind ik de standaard opmaak, die ooit ingevoerd is bij de start van het HU-logo. Hele lappen tekst in een lelijke hoofdletter, soms de opengewerkte letters en dan nog op een pagina met grote grijze of blauwe strepen, waardoor het pijn aan je ogen doet en niet lekker leesbaar is (en dat is nog een eufemisme).

Achterin het boekje de CD met alle artikelen uitgebreid als pdf-file opgenomen. Heel handzaam en complimenten voor de collega’s die in het Engels, Nederlands en Spaans hun bevindingen op papier hebben gezet.
Hoeveel docenten helpen studenten met een artikel in een vakblad, waarbij hun afstudeeropdracht als basis dient? Ik zie dit nooit, terwijl prachtige scripties uitnodigen om samengevat gepubliceerd te worden in vaktijdschriften. Met een beetje extra inspanning ligt hier een kans om het HU-imago flink op te krikken.