Nieuws

Roermondse VVD: hoogleraren prostituees

De VVD in Roermond noemt twee hoogleraren ‘prostituees’ van Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad omdat ze meewerkten aan een artikel over mogelijke belangenverstrengeling van de Roermondse VVD-wethouder Jos van Rey.

In de zaterdagkrant besteedden de dagbladen aandacht aan de handel en wandel van Jos van Rey, die behalve wethouder ook senator en Statenlid is. Hij zou ‘structureel’ de schijn van belangenverstrengeling op zich laden doordat hij meebeslist over ‘kwesties die de belangen van een bevriende projectontwikkelaar raken’, schrijven de kranten.

Dat de wethouder melding maakte van zijn belangen en contacten zou de verdenking niet wegnemen, stelt hoogleraar Hans Nelen van de Universiteit Maastricht in het artikel. Samen met hoogleraar bestuurskunde Leo Huberts van de Vrije Universiteit pleit hij voor een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de wethouder en het niet ingrijpen door het college van burgemeesters en wethouders.

De lokale VVD-afdeling noemt de beide hoogleraren op haar site ‘prostituees van Dagblad de Limburger’: ze zouden zich voor het karretje van de krant hebben laten spannen. Door de ‘selectieve informatievoorziening van deze journalisten’ zouden de twee hoogleraren zich hebben laten verleiden tot een visie waarin de gedragscode voor bestuurders veel te rigide wordt geïnterpreteerd.

De hoofdredactie van de kranten ontkent dat de hoogleraren door de journalisten zijn betaald, zoals de VVD suggereert. Het college van B en W stelt dat de gedragscode voor bestuurders nooit is geschonden. Van Rey spreekt van ‘ongenuanceerde insinuaties’.

De gewraakte hoogleraren waren vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.