Nieuws

Ruim 5 procent heeft gestemd

In totaal heeft 5,5 procent van de studenten en medewerkers de afgelopen dagen gestemd voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraden. Bij de studenten is dat aantal 3 procent en bij de medewerkers 33 procent.

Vorige week donderdag zijn de verkiezingen gestart voor de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en een deel van de faculteitsraden en opleidingscommissies (OC). Stemmen gebeurt digitaal via de site www.verkiezingen.hu.nl. Hier staat ook bij welke raden en commissies verkiezingen zijn. Stemmen kan nog tot en met woensdag 2 december middernacht.

De opkomst is tot op heden relatief het hoogst bij de medewerkers van de faculteiten Natuur & Techniek, Economie & Management en de gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC) Institute for Life Sciences (tussen de 38 en 45 procent). Het laagst scoren de studenten bij de CMR, de GOC Institute for Engineering and Design en de OC van maatschappelijk werk en dienstverlening (rond de 2 en 3 procent).

Het meest aantal stemmen werd afgelopen donderdag uitgebracht: dik 3000. Die dag voerden de kandidaten uitgebreid campagne door bijvoorbeeld flyers uit te delen en debatten te organiseren. Het aantal uitgebrachte stemmen van 5,5 procent lijkt weinig, maar benadert een eerder record van 6 procent. Omdat de verkiezingen nog enkele dagen duren zal de uiteindelijke opkomst hier waarschijnlijk overheen gaan.