Nieuws

Donderdag 19 uur: het Utrechts studentendictee!

Op donderdag 11 mei organiseert Babel in samenwerking met DUB, Trajectum en de Universiteit Utrecht het vierde Utrechts studentendictee. 

Het dictee is ook dit jaar speciaal en alleen voor studenten uit Utrecht. Net als voorgaande jaren vindt het evenement plaats in de mooiste zaal van de stad: de aula van het Academiegebouw.

Het dictee wordt al sinds de eerste editie voorgelezen door een speciale gastspreker. Dit jaar is dat de Utrechtse dichter Ingmar Heytze.

Win 500 euro
Studenten kunnen gratis meedoen aan het dictee. De student met de minste fouten wint niet alleen eeuwige roem, maar ook een cheque ter waarde van €500. Net als vorig jaar nemen de studenten het in de strijd om de eer op tegen hoogleraren van de Universiteit Utrecht. Is de beste speller van 2017 een student of een hoogleraar?.

Het dictee wordt jaarlijks georganiseerd om het belang van de Nederlandse taal onder de aandacht te brengen bij studenten. In een tijd waarin er steeds meer geschreven wordt, lijkt men steeds minder op de spelling en grammaticaregels te letten. Met het Utrechts Studentendictee krijgt de Nederlandse spelling en grammatica op een leuke manier de aandacht die het verdient.

Meer weten? Inschrijven? Kijk op www.babel.nl/dictee of op Facebook.