Nieuws

Schut en Nakhkhali naar conferentie Florida

Studenten Paul Schut (commerciële economie) en Nora Nakhkhali (farmakunde) vertrekken donderdag 15 april naar Miami, Florida. Daar zullen zij namens de HU de ‘Clinton Global Initiative University-meeting’ (CGIU) bijwonen.

De CGIU is een initiatief van ex-president Bill Clinton en werd opgezet in 2007. De organisatie heeft als doel studenten van over de hele wereld mee te laten denken over onderwerpen als educatie, milieu en klimaatverandering, vrede en mensenrechten, armoedebestrijding en volksgezondheid. Deze jaarlijkse conferentie vindt dit jaar voor de derde keer plaats en wordt van 16 tot en met 18 april gehouden op de Universiteit van Miami.

‘Ik las een tijd geleden iets over de CGIU in de krant’, zegt Schut. ‘Deelnemers moesten een plan van aanpak of ‘commitment’ schrijven voor een probleem.’ Schut deed het en werd prompt voor het congres uitgenodigd. In zijn commitment pleit hij voor internationalisering van de HU. ‘Door bepaalde diensten in het Engels aan te bieden maak je het aantrekkelijker voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. En dat werkt ook in ons voordeel. Nederlandse studenten kunnen weer leren van andere culturen en gebruiken.’ Schut spoorde Nakhkhali aan ook een commitment in te dienen en zij ontving eveneens een uitnodiging. ‘Ik richt me in mijn plan meer op volksgezondheid en milieu’, zegt Nakhkhali.

Tijdens de CGIU-meeting zal het tweetal met andere buitenlandse studenten spreken over hoe ze hun plannen kunnen realiseren. ‘En er zijn ook CEO’s van non-profit instellingen aanwezig. Door middel van netwerken en informatie en ervaringen uit te wisselen probeer je elkaar verder te helpen.’ Ook Bill Clinton en tal van andere sprekers en artiesten zullen hun opwachting maken gedurende de conferentie.