Nieuws

Spelregels voor bezuinigingen bij HU Diensten

Er komen ‘spelregels’ voor de manier waarop bij HU Diensten wordt bezuinigd. En als de reductie via natuurlijk verloop niet toereikend is, worden op termijn gedwongen ontslagen in combinatie met een sociaal plan mogelijk.

Dit is volgens collegelid Jan Bogerd de uitkomst van het Arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden, dat vorige week donderdag plaatsvond. Om meer geld voor het onderwijs over te houden, bezuinigt de HU vanaf 2013 op het ondersteunend personeel. Dit gaat via natuurlijk verloop, doordat mensen met pensioen gaan of op een andere manier de hogeschool verlaten.

Verbetertraject
Een van de spelregels is dat werknemers na een slechte beoordeling eerst een verbetertraject ingaan en niet meteen een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt aangeboden, oppert Bogerd. In zo'n VSO zeggen werkgever en werknemer gezamenlijk de arbeidsovereenkomst op. Dit moet op vrijwillige basis gebeuren. Bogerd: ‘We gaan mensen niet stalken om ze weg te jagen.’ Ook mag het beoordelingssysteem niet gebruikt worden om bezuinigingen te realiseren. Daarbij adviseert het college om juridische bijstand te vragen, die tot op zekere hoogte door de HU wordt vergoed.

Vanuit onder meer vakbonden, medezeggenschapsraden en Ombudsman van de hogeschool is er stevige kritiek op de manier waarop wordt bezuinigd. Een aantal mensen voelt zich door leidinggevenden onder druk gezet de HU te verlaten en ook zijn er signalen dat het systeem van beoordeling van personeel wordt ingezet om van mensen af te komen. Volgende week komt het college met een voorstel dat op 9 april tijdens het regulier overleg met bonden wordt besproken.

Reorganisatie
Verder is afgesproken om een sociaal plan in te zetten als blijkt dat de bezuinigingen niet gehaald worden door alleen natuurlijk verloop. Dan treedt een sociaal plan in werking dat dan met de bonden overeen is gekomen. Een dergelijk besluit zou mogelijk in het derde of vierde kwartaal van 2016 genomen kunnen worden. ‘Maar ik verwacht niet dat dit nodig is’, stelt Bogerd. Het college is nog met de bonden in gesprek of dit betekent dat de bezuinigings- en harmonisatieoperatie in zijn geheel of slechts voor een bepaalde periode als een reorganisatie moet worden bestempeld.

Besproken is ook het eerder genomen besluit om de bezuinigingen bij de HU Diensten zes maanden meer tijd te te geven. De diensten hebben tot medio 2017 de tijd om twintig procent te korten in plaats van de aanvankelijke einddatum 1 januari 2017. In de begroting 2015 is hiertoe extra budget toegekend, stelt Bogerd. Dit besluit is besproken met de Hogeschoolraad maar verder niet bekend gemaakt.

Transitieplan
De reden dat de einddatum een half jaar is verschoven is het feit dat het noodzakelijk bleek de in 2014 geplande ontvlechting in twee tranches te laten verlopen, waardoor er later dan gepland een start gemaakt kon worden met het Transitieplan. Dat document zou aanvankelijk voor 1 januari klaar zijn, maar zal nu naar verwachting eind maart verschijnen. Het vormt de basis van de harmonisatie van de diensten die in 2015 en 2016 plaatsvindt. Uitstel geeft de diensten meer lucht. ‘Daarom hebben we in de begroting 2015 er nog een half jaar aan vast geplakt’, zegt Bogerd.