Nieuws

Sportonderzoekers zoeken chronisch zieke jongeren

De HU en het Wilhelmina Kinderziekenhuis doen onderzoek naar de effecten van sport bij kinderen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Hiervoor zijn de onderzoekers op zoek naar kinderen en jongeren tussen de 10 en 19 jaar oud, met een chronische ziekte of fysieke beperking.

Hoe gezond is sporten voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of fysieke beperking? Worden jongeren met astma, spina bifida, reuma of na oncologische behandeling fitter als ze aan sport doen? De HU en het Wilhelmina Kinderziekenhuis willen dit bij 150 kinderen onderzoeken. Naast fitheid en gezondheid kijken de onderzoekers ook naar de psychosociale gezondheid, kwaliteit van leven, het zelfvertrouwen van de deelnemers en blessures.
Wie meedoet aan het onderzoek, doet een drie uur durende test op onder andere uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid en concentratie. Daarna dragen deelnemers een week lang een hartslagmeter en een activiteitenmonitor. Tot een jaar na de test worden blessures geregistreerd.

‘Er zijn op dit moment veel verschillende initiatieven om kinderen en jongeren met een chronische ziekte aan het sporten te krijgen, maar wat levert dit de kinderen nu echt op?’, zegt onderzoeker Kristel Lankhorst. ‘Als onderbouwd wordt dat regelmatig sporten een significante bijdrage levert aan de gezondheid van chronisch zieke kinderen, dan worden deze initiatieven misschien wel meer ondersteund vanuit het Rijk. Daarnaast kan dit onderzoek bijdragen aan de mogelijkheden voor chronisch zieke kinderen om te sporten bij een reguliere sportvereniging. Die mogelijkheden en de bekendheid erover bij reguliere sportverenigingen zijn nu nog erg beperkt. En sport kan bijdragen aan de latere gezondheid, want jong geleerd is oud gedaan.’

Meedoen
Dit onderzoek is onderdeel van HAYS: Health in adapted youth sports van het lectoraat Leefstijl & Gezondheid van Hogeschool Utrecht. Het vindt plaats in nauwe samenwerking met het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Sportgeneeskunde UMCU, Pedagogiek Universiteit Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat. Wie wil meedoen met het onderzoek kan contact opnemen met HAYS@hu.nl.