Nieuws

Steeds minder mannelijke verpleegkundigen

Kijk om je heen op een diploma-uitreiking van een opleiding Verpleegkunde en je ziet vooral vrouwen. Het zijn er de afgelopen jaren alleen maar meer geworden. 

De hbo-opleidingen Verpleegkunde waren altijd al vrouwenbolwerken,  blijkt uit cijfers die het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) boven water haalt vanwege de Week van zorg en welzijn. Maar sinds 2006 is het aantal mannen dat afstudeert hard gedaald.

Ging in 1995 nog dertien procent van de hbo-diploma’s naar een man, in 2013 was dat nog maar negen procent.  Zelfs aan de pabo, vaak aangehaald als hét voorbeeld van een gefeminiseerde opleiding, studeren meer mannen af.

Vrouwenberoep
'Traditioneel is Verpleegkunde toch een vrouwenberoep', denkt manager Els de Bock van de verpleegkundeopleiding van de Hogeschool Rotterdam. 'Daar komen weinig mannen op af.'

Terwijl ze de zorg eigenlijk best interessant vinden. 'De opleiding Medische Hulpverlening is bijvoorbeeld wel populair onder mannen. Ze hebben het idee dat die opleiding technischer en spannender is.' Afgestudeerden van die opleiding kunnen terecht in bijvoorbeeld de ambulancezorg of op de eerste hulp.

Mannen waren vroeger ook al niet zo geïnteresseerd in de algemene verpleegkunde, beaamt Koos Duivesteijn-Ockeloen, die promoveerde (pdf) op de geschiedenis van de verpleegkunde in Nederland. 'Maar toen waren er nog meerdere gespecialiseerde opleidingen. In de opleiding voor psychiatrisch verpleegkundige zaten bijvoorbeeld wel veel mannen.' In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdwenen die verschillen. Het hoger beroepsonderwijs kent nu maar één bacheloropleiding Verpleegkunde.

Uitval
Behalve dat mannen amper verpleegkundige willen worden, vallen ze ook nog eens vaker uit dan vrouwen. 'In het eerste jaar verliezen we tien procent van de meisjes en twintig tot vijfentwintig procent van de jongens', vertelt De Bock.

Hoe dat precies komt, weet ze niet. Waar de pabo’s afgelopen jaren enorm hun best hebben gedaan om meer mannen te trekken, zijn de verpleegkundeopleidingen daar amper mee bezig, geeft De Bock toe.

Eigenlijk wel jammer, helemaal nu het ministerie van Volksgezondheid vreest voor een tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. 'We laten inderdaad een groot potentieel liggen', beaamt De Bock. 'Mannen zijn net zulke goede verpleegkundigen als vrouwen. Ik heb nog nooit gehoord dat daar een verschil in zit.'