Nieuws

Stenden en NHL: ‘Fusie is middel, geen doel’

Twee hogescholen in het noorden van het land gaan fuseren: Stenden en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 'Niet alleen omdat we toevallig op dezelfde plek staan.'

In Leeuwarden delen ze al bijna hun voordeur. De één heeft huisnummer 8, de ander huisnummer tien. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat de twee hogescholen met elkaar in zee gaan.

'Maar dit is geen fusie van twee hogescholen die toevallig op dezelfde plek staan', zegt Leendert Klaassen, bestuursvoorzitter van Stenden. 'De fusie is een hulpmiddel, een organisatorisch instrument. We zijn niet uit op het creëren van een megahogeschool, we bundelen onze krachten en zorgen samen voor kleinschalig onderwijs.'

Bedrijfsleven
De twee hogescholen willen hun onderwijs veranderen en studenten van verschillende opleidingen laten samenwerken in ‘ateliers’, waar ze aan de slag gaan met onderwerpen uit het bedrijfsleven. Dat is het drijvende idee achter de fusie.

Klaassen: 'Valorisatie is het kernbegrip. Daar komt bij dat internationalisering en innovatie steeds belangrijker worden. Met internationalisering heeft Stenden meer ervaring. We hebben campussen in onder meer Emmen en Leeuwarden, maar ook in Thailand, Zuid-Afrika, Qatar en op Bali. Maar de NHL heeft meer ervaring met innoveren in deze regio.'

Concurrentie
Maar hield de onderlinge concurrentie de hogescholen niet scherp, zoals twee groenteboeren in dezelfde straat? 'Onderwijs is net even iets anders dan groente', reageert Klaassen. 'Daarnaast: we hebben nauwelijks overlappende opleidingen, met de concurrentie viel het dus wel mee.'

Zijn hogeschool weet wat het is om te fuseren. Stenden is acht jaar geleden ontstaan uit de Hogeschool Drenthe en de Christelijke Hogeschool Nederland. 'We hebben vijf pabo’s op allerlei locaties, allemaal met een eigen accent. De ene is bijvoorbeeld protestants-christelijk en de andere openbaar. Wel werken ze allemaal vanuit hetzelfde curriculum. Aan die ervaring hebben we veel.'

Cultuurverschillen
Cultuurverschillen kunnen een fusie lastig maken, maar daar ziet Klaassen niet tegenop. 'De cultuurverschillen met Qatar zijn ook groot. We willen juist proberen om die verschillen goed te gebruiken. Studenten kunnen er ook van leren.'

Dit zal niet het begin zijn van een nieuwe fusiegolf in het hbo, voorspelt Klaassen. 'Het is een inhoudelijke samenwerking. We gaan de dingen efficiënter en beter doen. De fusie is een middel en geen doel.'

Medezeggenschapsraden
De medezeggenschapsraden moeten nog een oordeel vellen over de plannen en ook het ministerie van Onderwijs zal zich erover buigen.