Kort

‘Stevig signaal’ voor heropenen gebouwen hoger onderwijs

Hogescholen, universiteiten en het mbo moeten zo snel mogelijk weer studenten in hun gebouwen kunnen ontvangen. Studenten- en onderwijsorganisaties bepleiten dat in een brief als ‘stevig signaal’ aan het Outbreak Management Team (OMT).

De coronapandemie duurt twee jaar en heeft grote gevolgen. Online onderwijs is voor sommige vakken een redelijk alternatief, maar studenten en docenten missen de ontmoeting. ‘Dat is essentieel voor de beroepsvorming en kennisoverdracht’, schrijven zij. Ook is dagelijks contact in levende lijve belangrijk voor de sociale ontwikkeling.

Verder wijzen de briefschrijvers naar de mentale toestand van studenten. De mate van psychische problemen is ‘zorgelijk’, blijkt ook uit onderzoek. ‘We ondersteunen van harte het pleidooi van de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf om de deuren van de overige onderwijsinstellingen zo snel mogelijk te openen.’