Tevredenheid studenten over de HU blijft gelijk

Over het algemeen liggen de scores van de HU iets onder het landelijk gemiddelde.

Foto Trajectum

Studenten van Hogeschool Utrecht beoordelen hun opleiding in 2017 nagenoeg hetzelfde als in 2016. De meeste thema’s van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar laten namelijk een trend zien van -0,03 tot +0,01. Over het algemeen liggen de scores van de HU iets onder het landelijk gemiddelde.

De vraag ‘Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega’s?’ wordt door Studiekeuze 123, de organisatie achter de NSE, gezien als de belangrijkste vraag van de enquête. Op die vraag scoort de HU in het algemeen in 2017 met een 3,81 iets lager dan in 2016, toen de score 3,90 was.

Vanaf 2013 zat er een licht stijgende lijn in de beoordeling van Hogeschool Utrecht door haar eigen studenten, maar die lijn lijkt nu te zijn gestabiliseerd. De stagnatie in tevredenheid over de studie in het algemeen, is volgens de NSE 2017 een landelijke trend.

Studiefaciliteiten
De thema’s Internationale studenten (-0,26) en Engels taalaanbod (-0,11) laten als enige thema’s een significante daling zien. Deze thema’s zijn niet landelijk opgenomen in de NSE, maar zijn specifiek voor de HU. Het thema studiefaciliteiten wordt juist meer gewaardeerd dan voorheen (+0,09). Daarbij springt het meest in het oog dat zowel voltijd-, deeltijd- als masterstudenten de nieuwe HU Bibliotheek op Padualaan 99 goed waarderen (+0,19).

Dit jaar hebben 12.366 HU-studenten de vragenlijst over hun opleiding ingevuld en dat zijn er iets minder dan in 2016. In de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt het oordeel van studenten over zestien verschillende thema’s gevraagd. Studenten geven een antwoord op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).

Actiepunten
De HU en haar verschillende instituten nemen de resultaten van de NSE 2017 onder de loep en ontwikkelen op basis hiervan verschillende actiepunten. Dat gebeurt samen met studenten, docenten en het management. Er worden de komende tijd dialogen georganiseerd om de resultaten te bespreken, te duiden en verbeteracties formuleren.

De resultaten van de NSE 2017 voor HU-instituten en opleidingen staan later vandaag op www.bicc.hu.nl.

Bron: HU Redactie

Zie ook: Studenten opnieuw iets positiever over inhoud van hun opleiding 

Reageer!
Deel via...