Verkiezingen gemeenteraad

Emma en Jonathan zijn verkiesbaar voor D66

Foto: Kees Rutten

Emma Dolmans (23) doet de pabo en Jonathan Koerselman (38) werkt op de HR-afdeling. De HU’ers staan op de lijst van D66 en vertellen over hun motivatie en het campagnevoeren. Aflevering 6 van de serie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022.’

D66 Utrecht staat voor wonen in een betaalbare stad. In een duurzaam en bruisend Utrecht, waar iedereen gezien wordt. Zeker na corona’, vertelt Emma. Ze staat op plek 13 van de lijst, Jonathan op plek 19.

Hoe kwamen jullie bij D66?
Jonathan: ‘Twee jaar geleden wilde ik mij actief bezig gaan houden met politiek. De corona- en klimaatcrisis en de politiek-maatschappelijke reacties daarop maakte dat ik ook wilde bijdragen. Ik wilde helpen om mede vorm te kunnen geven aan ideeën over de ontwikkeling en de stimulering van nachtcultuur en evenementen. Een belangrijke sector voor Utrecht, die het erg moeilijk heeft. Ook nu nog. Ik werd binnen D66 lid van de werkgroep Economische zaken en in de werkgroep Kunst en Cultuur.’

Emma: ‘In het tweede jaar van mijn studie, in 2018, wilde ik mensen in Utrecht leren kennen. Altijd al was ik geïnteresseerd in politiek, mijn opa en oma hebben in de politiek gezeten en mijn vader zit er nog steeds in. Ik werd lid van Jonge Democraten Utrecht, een progressieve liberale politieke jongerenorganisatie die zich inzet voor meer betrokkenheid bij de politiek. Hij is verbonden met D66, maar wel onafhankelijk. Ik vond het daar fijn en ben in het bestuur gegaan. Via vergaderingen leerde ik D66’ers kennen en op die manier kwam ik bij D66 zelf.’

Foto: Kees Rutten

Waarom D66?
Emma: ‘Het is een onderwijspartij. Ik doe de pabo en vind het belangrijk om het lerarentekort aan te pakken. D66 heeft als motto: “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.” Die nuance vind ik mooi: keuzevrijheid is goed, maar als mensen niets te kiezen hebben helpen wij. Ik vind het heel belangrijk dat we zorgen voor kansengelijkheid, maar ik denk dat het niet goed is om elke beslissing voor mensen te maken. Daar neigen andere partijen zoals SP en PvdA soms wel naar. Tijdens mijn stage in het speciaal onderwijs zag ik een gezin met zes kinderen, wonend in een tweekamerappartement. Schrijnend. Ik vind dat we ook moeten zijn voor mensen die het minder hebben.’

‘De geuzennaam klimaatdrammer vind ik fantastisch.’

Jonathan: ‘Het is een progressieve partij met lef. Ze durven zich uit te spreken over spannende dingen zoals medisch ethische thema’s. Over gelijkheid en het belang van de minderheid. De geuzennaam ‘klimaatdrammer’ vind ik fantastisch. En terecht. We willen voorop lopen in de duurzame economie en zo snel mogelijk van het gas af. En bij nieuwbouw enkel klimaatpositief bouwen.’

Emma: ‘Het is gezellig samen. Het voelt als een community. Er is zelfs een clubje van D66 Utrecht dat reizen door Europa organiseert.’ 

Waarin verschillen jullie van andere partijen?
Jonathan: ‘Wij hebben korte lijntjes met Den Haag. Er zijn twee Kamerleden van D66 die eerst in de gemeenteraad van D66 Utrecht zaten. Onze wethouder belt regelmatig met Kamerleden en vertelt  wat er speelt in Utrecht. Veel partijen hebben gestreden voor de bescherming van Amelisweerd (door verbredingsplannen van de A27 zou het bos bij Amelisweerd gekapt moeten worden, red.) maar wij hebben het in het regeerakkoord gekregen.’

Emma: ‘Met Student & Starter hebben we veel overeenkomsten. We willen ook een grote goedkope supermarkt in de Uithof, meer horeca in de Uithof en duizenden extra studentenwoningen. Wel zijn er nuanceverschillen: Student & Starter wil dat de gemeente zorgt voor betaalbare studentenwoningen, wij willen dat de stichting voor studentenhuisvesting dat doet. SSH is daar beter in.’

Jonathan: ‘De D van democratie komt bij ons overal terug, dat maakt ons uniek. Bij ons bepalen de leden veel. De letterlijke volgorde van de kandidaten op de lijst en de gehele tekst van het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Elke regel kan gewijzigd worden als de leden dat willen.’

Wat zijn jullie bezigheden bij de partij?
Emma: ‘Binnen de werkgroep onderwijs proberen we het lerarentekort op te lossen. Door leerkrachten binnen Utrecht te houden bijvoorbeeld. Leerkrachten die na hun studie in Utrecht willen blijven wonen, moeten voorrang krijgen op een woning. Datzelfde willen we voor mensen in de zorg.’

Jonathan: ‘In de werkgroep Kunst en Cultuur hou ik mij bezig met het herstel van de evenementensector na corona. Romke de Jong is lid van de Tweede Kamer voor D66 en kwam op werkbezoek in Utrecht. Ik heb dit mogen organiseren en zorgde voor een rondleiding kregen in de Jaarbeurs, waar we mensen van de evenementensector spraken. Werkbezoeken kunnen bijdragen om te horen wat er lokaal speelt en controleren het beleid van de regering.’ 

Emma: ‘Ik heb meegedacht over een campagne om aandacht te besteden aan mentaal welzijn onder studenten. Een van de punten uit de campagne is speciale dagen voor huidige studenten die de UITweek de afgelopen jaren hebben moeten missen. Verder willen we bijvoorbeeld een mental health week op elke Utrechtse onderwijsinstelling en een laagdrempelige openbare locatie voor psychische hulp in het Utrecht Science Park. Dat is na twee jaar corona wel nodig. Daarnaast gaan we ons inzetten voor mbo’ers. Studenten van het hbo en de universiteit krijgen studentenkortingen, maar mbo’ers niet… We willen ook meer studieplekken voor mbo’ers, en stagediscriminatie tegengaan.’

‘Het kost mij de laatste drie weken 35 uur per week.’

Kun je dit combineren met studie of werk?
Emma: ‘Normaal is dat goed te doen en ben ik zo’n vier uur per week bezig voor D66: met vergaderingen, borrels of trainingen. Het is campagnetijd, dus nu is D66 mijn leven. Het afstuderen staat op een laag pitje, dat komt later weer. Het kost mij de laatste drie weken 35 uur per week. Ik kies daar zelf voor omdat ik het leuk vind.’

Jonathan: ‘Ik werk vier dagen per week bij de HU en heb een gezin, dus 35 uur red ik niet. Een of twee avonden in de week wel. Tijdens de campagnetijd iets meer, ook in het weekend. Je kunt zelf kiezen hoeveel tijd je eraan besteedt en of je meedoet met activiteiten of werkgroepen. Het belangrijkste is dat je dingen doet uit enthousiasme.’

Hoe gaat het campagnevoeren?
Emma: ‘Donderdagochtend stond ik om half 8 op Utrecht Centraal om te flyeren. Daarna deelde ik koffie uit op Ledig Erf. Daar sprak ik een vrouw die openhartig vertelde over haar zoontje met kanker. Hij moest een geschikte school kiezen. Ik vind het mooi dat iemand zo open is. Toen ze vertelde over onderwijs en wat ze daarvan vond, kon ik vertellen over mijn eigen affiniteit met onderwijs en D66. Maar ik wil in zo’n situatie niet met een verkooppraatje komen.’

Jonathan: ‘Ik hoop komend weekend weer te kunnen canvassen (de deuren langs te gaan, red.). Ik vind het leuk om van mensen zelf te horen wat zij willen voor Utrecht. Het gesprek gaat vaak over woningen. Of over het verschil tussen GroenLinks en D66. Dan probeer ik zo feitelijk mogelijk de verschillen uit te leggen, al ben ik zelf niet neutraal.’

‘Ik geloof dat wij de grootste gaan worden.’

Wat is het verschil tussen GroenLinks en D66?
Jonathan: ‘Er komen de komende twintig jaar 100.000 mensen naar Utrecht, er zijn 60.000 woningen nodig. Wij willen 25.000 tot 40.000 woningen bouwen in de polder Rijnenburg, maar ook ruimte houden voor een groot energielandschap met zonnevelden en windmolens. GroenLinks wil alleen in de binnenstad bijbouwen. Maar dat is niet genoeg, vinden wij. D66 zet zich in voor meer horeca, het nachtleven en een nieuwe permanente festivallocatie in de stad, terwijl GroenLinks dit helaas niet wil.’

Wat is jullie ambitie voor D66?
Jonathan: ‘Ik geloof dat wij de grootste gaan worden, dat zie je aan de gesprekken die ik voer op straat. Ik merk dat veel mensen zich zorgen maken om de woon- en klimaatcrisis. Wij zijn de enige partij die oplossingen daarvoor weet te combineren.’

Emma: ‘Ook ik heb er vertrouwen in. Op dit moment hebben we tien zetels. Er doen dit jaar opvallend veel partijen mee aan de verkiezingen, dus of we de dertien (de plek van Emma op de lijst, red.) halen weet ik niet. Misschien met voorkeursstemmen…’

Jonathan: ‘Als alle lezers van Trajectum stemmen, haha.’

Emma: ‘Wie weet. En anders over vier jaar.’

Lees ook aflevering 5: Student Kimmy voert campagne voor een zetel in de VVD