Nieuws

Studenten moeten rente gaan betalen over hun studieschuld

Foto: Kees Rutten

De rente op studieschulden van hbo- en universiteitsstudenten wordt 0,46 procent. Dat maakte Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vandaag bekend. Dit geldt vanaf 1 januari 2023.

De afgelopen vijf jaar was de rente 0 procent, maar door de inflaties is de rente toegenomen. Al eerder gingen er geruchten over de stijging, en nu is het officieel bevestigd. Het is reëel dat de rente de komende jaren verder zal oplopen. De rente loopt al tijdens de studietijd, maar na het afstuderen staat het rentepercentage van dat moment voor vijf jaar vast.

Mbo’ers en oudere studenten hogere rente

Studenten die vóór de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerden en hun studieschuld terugbetalen volgens de regels van het oude stelsel, gaan 1,78 procent rente betalen. Ook mbo’ers, ongeacht of ze vóór 2015 afstudeerden, gaan datzelfde percentage betalen. Dat de rentetarieven van elkaar verschillen, komt doordat bij de invoering van het leenstelsel in 2015 is besloten die rente op een andere manier te berekenen, meldt NOS.

Onzekerheid

Gerrit-Jan Lanting doet promotieonderzoek aan de HU naar financiële stress onder studenten. ‘Studenten hebben het beeld dat geld lenen gratis, maar nu merken ze dat dat niet zo is. Dat zorgt voor stress, vooral door de onzekerheid. Je weet niet hoe de rentepercentages zich gaan ontwikkelen. Studenten die nu al studeren, zullen er uiteindelijk ook mee te maken krijgen.’

Het rentebedrag van 0,46 procent is gekoppeld aan de rente die op staatsobligaties wordt betaald. Lanting: ‘Het kan dus ook nog oplopen, bijvoorbeeld als de inflatie zo hoog blijft.’ Om de onzekerheid over de toenemende rente te voorkomen, kan een maximum rentepercentage ingesteld worden. Maar of DUO dat doet, betwijfelt Lanting. ‘Voor nu is het belangrijk dat studenten beseffen dat het onvoorspelbaar kan zijn. Houd er rekening mee met hoeveel je leent. Al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.’

Protest

Studentenorganisaties zijn het niet eens met de renteverhoging. Terri van der Velden is voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en zegt: ‘Studenten moeten opnieuw door een zure appel heen bijten. Deze rentestijging werkt nog meer financiële kopzorgen in de hand voor een groep die al meerdere keren sterk geraakt is.’ Al eerder startte de LSVb en FNV Young & United een petitie om de maatregel tegengegaan. Deze petitie werd ruim honderdduizend keer ondertekend. Ook over het rentebedrag dat mbo’ers moeten betalen, is discussie. Volgens De Telegraaf denkt het kabinet aan een wetswijziging speciaal voor hen.