Nieuws

Studenten op de nullijn

De basisbeurs en de aanvullende beurs worden de komende twee jaar niet met de inflatie verhoogd. Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt krijgt hiervoor voldoende politieke steun, maar niet van de SP en de PVV.
Een motie van SP-kamerlid Jasper van Dijk om de studiefinanciering toch te indexeren, werd mede ingediend door PVV-kamerlid Beertema, oud-bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Die benadrukte dat eerst moet worden bezuinigd in de ‘kleilagen’ van het onderwijs, voordat er ‘gemorreld’ zou worden aan de basisbeurs. CDA, PvdA, VVD en D66 zijn vóór bevriezing.
Als de inflatie aan het eind van dit jaar nog steeds 1,2 procent bedraagt, kost de maatregel een student volgend jaar maandelijks zo’n drie euro. De staatssecretaris verwacht dat de bezuiniging de schatkist 46 miljoen oplevert in 2011, oplopend tot 68 miljoen in 2014.
Nederland is, samen met het Verenigd Koninkrijk, het enige Europese land waar het collegegeld gemiddeld meer dan 1200 euro bedraagt. Dat blijkt uit het gisteren verschenen OESO-rapport ‘Education at a glance’, waarin de rijke industrielanden hun onderwijs vergelijken.