Nieuws

Studenten krijgen 1,3 miljoen aan VSBfonds-beurzen

Dit jaar krijgen 165 Nederlandse studenten een VSBfonds-beurs voor een studie in het buitenland. Aan sommige universiteiten en hogescholen moesten ze dringen, terwijl ze elders nauwelijks concurrentie te duchten hadden.

Elk jaar verdeelt het VSBfonds beurzen van zevenduizend of tienduizend euro voor studenten die een opleiding in het buitenland willen volgen. De beurzen zijn bestemd voor goede, maatschappelijk betrokken studenten. Ze moeten hun aanvraag toelichten.

Universiteiten en hogescholen mogen allemaal een paar studenten blij maken. Wageningen doet als enige universiteit niet mee, dus die verdeelt geen beurzen. Ook enkele kleine hogescholen laten het VSBfonds links liggen.

Aan de universiteiten kreeg één op de vier aanvragers daadwerkelijk een beurs. In het hbo was de kans iets groter: daar kreeg één op de drie goed nieuws. In totaal vroegen 570 studenten een beurs aan.

Groot-Brittannië
Aan de Universiteit van Tilburg was de concurrentie het hevigst. Daar wilden 28 studenten een VSB-beurs, terwijl slechts vijf hem konden krijgen. De Hogeschool Windesheim telde tien aanvragen voor slechts twee beurzen. Omgekeerd kreeg de Hogeschool Zeeland maar één aanvraag, terwijl er in principe twee beurzen voor de Zeeuwse studenten beschikbaar waren.

Internationaliseringsorganisatie Nuffic beoordeelt de voordrachten van de onderwijsinstellingen. De instellingen krijgen allemaal een aantal beurzen op grond van hun omvang en hun inzet in het verleden om de beurzen onder de aandacht te brengen. Soms krijgt een instelling een extra beurs, terwijl een andere juist één verliest. Zo zijn dit jaar vier beurzen van het hbo uiteindelijk aan universitaire studenten toegevallen.

Bijna de helft van de studenten kiest voor een studie in Groot-Brittannië, aldus Nuffic, terwijl 31 procent voor een andere Europese bestemming kiest. Slecht een enkeling gaat naar Rusland, Zuid-Korea of Maleisië.

Utrecht
Voor de Hogeschool Utrecht waren acht beurzen beschikbaar. Twintig studenten deden een aanvraag, twaalf studenten werden uiteindelijk teleurgesteld. Van de acht uitverkorenen blijven er zes binnen Europa, gaat er één naar Canada en één persoon naar Zuid-Korea.