Nieuws

Studentenbonden boos om regeerakkoord

De studentenbonden zijn niet blij met het regeerakkoord van CDA en VVD. Zware studies, stages in het buitenland en bestuurswerk worden er door ontmoedigd, verwachten ze.

Het steekt de bonden dat studenten na een jaar studievertraging drieduizend euro extra collegegeld moeten gaan betalen en hun ov-kaart verliezen. ‘De kosten voor het maken van een verkeerde studiekeuze, het beoefenen van topsport en het doen van bestuurs- of medezeggenschapswerk worden hoog’, meent het Interstedelijk Studenten Overleg (foto) en de Landelijke Studenten Vakbond is het daarmee eens. Volgens de LSVb worden vooral ‘de ambitieuze studenten’ getroffen.

Ook zijn de bonden verontwaardigd dat masterstudenten geen basisbeurs meer zullen krijgen. Een visieloze bezuiniging, aldus de LSVb. ‘De universitaire bachelor is in Nederland geen op zichzelf staande opleiding en geeft over het algemeen zonder master geen toegang tot de arbeidsmarkt.’

Als studenten een aanvullende beurs hebben en een tweejarige masteropleiding willen volgen, moeten ze volgens het ISO ruim twaalfduizend euro inleveren. ‘Voor driejarige masters als geneeskunde loopt dit op tot bijna negentienduizend euro. Met name bèta, medische- en onderzoeksmasters worden daarmee uit de markt geprijsd.’

Verwijzend naar de titel van het regeerakkoord schrijft de LSVb: ‘De Vrijheid voor studenten om te studeren wat zij willen, wordt beperkt en het kabinet neemt niet de Verantwoordelijkheid om studenten volledig op te leiden.’

Het eerste protest tegen de regeringsplannen is al aangekondigd. Niet door de studentenbonden, maar door ROOD, de jongerenvereniging van de Socialistische Partij, die het snijden in de basisbeurs ‘kiezersbedrog’ van CDA en PVV noemt. Op het Plein in Den Haag verrijst vanmiddag een uitzendbureau voor niet-afgestudeerden. Ze kunnen onder meer aspergesteker in Polen worden.

Foto: ISO