Nieuws

Studentencafés schenken tijdelijk geen alcohol

De vier studentencafés in de gebouwen van de HU mogen sinds twee weken geen alcohol meer schenken. Pas als de gemeente een tapvergunning heeft verleend, kan er weer bier en wijn worden gedronken.

Het betreft de cafés van de verenigingen Cabo Bianci en U.T.V. in de kelder van Nijenoord 1 van de faculteit Natuur en Techniek (FNT), sociëteit De Poli van Uranymus aan de F.C. Dondersstraat 65 (eveneens FNT) en eFGe-café van Paramedus van de faculteit Gezondheidszorg. In café Stefs van de faculteit Communicatie en Journalistiek, dat wordt uitgebaat door cateraar Sodexo, worden per 1 maart pas vanaf 16.00 uur alcoholhoudende dranken geschonken. De tap vloeit nu nog vanaf 14.30 uur.

Alcoholverbod
De verenigingen die een sociëteit binnen de muren van de hogeschool runnen, moeten over een drank- en horecavergunning (ofwel tapvergunning) beschikken of de zaak uit handen geven aan een cateraar. De vergunning wordt door de gemeente onder bepaalde voorwaarden afgegeven. Zo dienen de vrijwilligers achter de bar een cursus Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd. Het ontbreken van de benodigde papieren kwam aan het licht toen het college van bestuur de gevolgen van het recent ingestelde alcoholverbod voor jongeren onder de achttien jaar doornam. 

Het zal naar verwachting zeker twee maanden duren voordat de tapkranen in deze lokaliteiten weer vloeien.

‘Vervelend’, noemen de diverse bestuursleden van de verenigingen dat zij opeens geen bier en wijn meer mogen serveren. ‘Maar het is niet meer dan normaal dat wij ons aan de wet moeten houden en over de nodige vergunningen moeten beschikken’, zegt voorzitter Celeste Hoeben van Paramedus. Het eFGe-café op de begane grond van het gebouw blijft elke woensdag en donderdag van 15.00 tot 20.00 uur gewoon open. ‘Wij weten het café goed zonder alcohol te managen.’

Omzet
Maar het moet te lang duren want er komen minder klanten en dat scheelt omzet. ‘Voor nu valt dat mee maar als het lang duurt gaat dat lastig worden’, stelt Peter Franken, secretaris extern van gezelligheids- en studievereniging Uranymus van het Institute for Life Sciences & Chemistry. De vereniging runt sociëteit De Poli in de kelder van het gebouw, die vanaf tien uur ’s ochtends is geopend en waar vanaf 16.00 uur alcohol werd geschonken.

Het café van Cabo Bianci blijft van vier uur ’s middags tot zo’n 22.00 uur open en de andere activiteiten, zoals een boekenruilbeurs en gastsprekers, gaan gewoon door, vertelt voorzitter Remi Dekker. De vereniging organiseert extra activiteiten zoals een ‘ranjaparty’ aanstaande donderdagmiddag en sinds vorige week zijn er op donderdagavond borrels op wisselende locaties in de stad. ‘We proberen er zo veel mogelijk voor onze leden te zijn.’

Colaatje
Maarten Penard, algemeen bestuurslid van U.T.V. signaleert dat er minder leden over de barvloer komen. ‘Er komen wel studenten een colaatje drinken, maar gezellig met z’n allen aan de bar zitten is er niet meer bij.’ Het bestuur overweegt om de dagelijkse openingstijd van 12.00 uur een of twee keer per week te handhaven en de rest van de dagen later open te gaan. ‘Misschien dat we andere activiteiten gaan organiseren. Daar zijn we nu plannen over aan het maken.’