Kort

Studentenenquêtes meten geen effectiviteit maar populariteit

De Nationale Studentenenquête (NSE) is in het hoger onderwijs van groot belang. Maar uit recent onderzoek naar nationale studentenenquêtes blijkt dat de NSE de verkeerde onderdelen meet, meldt ScienceGuide.

De onderzoekers stellen dat de vraagstelling in enquêtes een achterhaalde blik werpt op feedback. Zo blijkt dat de studenten in bijna alle enquêtes geen vraag krijgen over de eigen rol in dat feedbackproces. Ook geven studenten aan docenten die hun onderwijs aantrekkelijk en eenvoudig maken, een positieve beoordeling. Maar die aantrekkelijkheid heeft geen effect op de uiteindelijke leerresultaten, concludeert het onderzoek. Daarnaast blijken enquêtes gevoelig voor geslacht en leeftijd en zelfs de mate van fysieke aantrekkelijkheid van een docent kan bepalend zijn.

Door het ontbreken van vragen over de eigen rol van studenten in het leerproces ontstaat een tunnelvisie, stellen de onderzoekers. Op deze manier kan de illusie ontstaan dat docenten goed onderwijs geven, terwijl dit niet zo is.

Zie ook ons eerdere verhaal over studentenenquetes aan de HU