Nieuws

Studentenorganisaties zoeken naar bestuurders uit het hbo

De Uithof
Foto: Kees Rutten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zoeken nieuwe bestuurders, en dan vooral naar mensen uit het hbo. Er zitten dit jaar geen hbo-studenten in en dat leverde kritiek op, onder meer vanuit de besturen van het hbo. Terechte kritiek, vinden LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten en ISO-voorzitter Kees Gillesse, blijkt uit hun interview op Hvana.nl.

Gillesse noemt het belangrijk dat de mensen die praten en beslissingen nemen namens een bredere groep, daar zelf uit voortkomen. ‘Temeer omdat twee derde van onze achterban uit het hbo komt,’ vult Alex Tess Rutten aan. Ze vertellen dat de balans tussen wo en hbo dit jaar daarom ook een aandachtspunt is voor de sollicitatiecommissie, naast kennis van politiek, woordvoering, onderwijs en medezeggenschap .

‘Het hbo wordt enorm onderschat,’ stelt Rutten vast. ‘Ik weet niet waarom, maar het gaat heel vaak over onze veertien universiteiten.’ Gillesse meent dat ‘we ook echt moeten durven zeggen dat de participatie van studenten in het hbo lager is dan op de universiteit.’
De reden daarvoor is, volgens Rutten, dat op het HBO minder  traditie bestaat van het verenigingsleven met een bestuursjaar. Zij denkt ook dat er wat minder ruimte is voor activiteiten buiten het onderwijs om.

Politiek talent

Als bestuurder bij de LSVb of ISO overleg je veel met politici, zeggen de jonge bestuurders. Maar je hoeft geen politiek talent te zijn, benadrukken ze. ‘Passie hebben voor een rechtvaardige wereld is de basis. De rest leren wij je wel.’

Woensdag 15 januari organiseren ze een informatieavond tussen 19:00 – 23:00 in de Drieharingenstraat, te Utrecht.