Nieuws

Studentensport bij verenigingen dertig euro duurder

Utrechtse studenten die lid zijn van studentensportverenigingen gaan volgend jaar ongeveer dertig euro meer betalen. Dat komt door het stopzetten en verminderen van de subsidie door de gemeente, Universiteit Utrecht en HU.

De gemeente besloot in 2014 om de 55.000 euro subsidie aan studentensportverenigingen te schrappen. De universiteit schrapte al eerder enkele tonnen en de HU verminderde het bedrag dit jaar van drie naar twee ton.

OlymPas
Daarnaast is vanuit Sportcentrum Olympos, beheerder Mesa Cosa en de Sportraad Utrecht besloten om bij de invoering van de OlymPas een herziening van de financiering van de studentensportverenigingen door te voeren. Dit om de subsidie eerlijker, transparanter en gelijker te verdelen, vertelt Niki Wijnen, voorzitter van de Sportraad Utecht.

De verenigingen betalen voortaan geen huur meer aan Olympos. Hierdoor hoeven de verenigingsleden minder contributie te betalen. Wel moeten zij een OlymPas aanschaffen en die kost 125 euro. Per saldo betalen de sporters tussen de dertig en vijftig euro per jaar meer.

Voetbal
Volgens Wijnen gaat het om 6.300 sporters van zo’n dertig studentensportverenigingen, zoals voetbal, schaatsen, wielrennen en rugbyen. ‘In principe is iedereen het eens met de nieuwe regels’, zegt zij. Wel betreurt zij dat door het intrekken en verminderen van de subsidies het sporten voor leden van verenigingen duurder wordt.

Sportcentrum Olympos verkeert al enkele jaren in financieel zwaar weer. Door de reeks bezuinigingen is het tekort opgelopen tot 3,5 ton. Wijnen: ‘Olympos komt structureel geld tekort. Dat betekent dat er structureel geld bij moet of dat de lasten naar beneden moeten, maar dan ga je al gauw inleveren op de kwaliteit van Olympos en het sportaanbod. Daardoor zou er ook niet geïnvesteerd worden, waardoor het moeilijk is om nieuwe initiatieven te starten.’

Faillissement
Dat Olympos afstevent op een faillissement in 2016, zoals het AD/Utrechts Nieuwsblad afgelopen vrijdag meldde, kan er bij haar niet in. ‘Ik geloof niet dat de universiteit en hogeschool Olympos laten omvallen’, zegt zij. ‘Daarvoor vinden zij studentensport te belangrijk. Utrecht zou daardoor de enige studentenstad zijn in Nederland zonder dergelijke faciliteit op het gebied van sport. Ook weet ik zeker dat de organisatie Olympos en haar medewerkers er alles aan zullen doen om dit niet te laten gebeuren.'

Zij ziet hier een taak weggelegd voor de gemeente Utrecht. Die geeft bijvoorbeeld wel subsidie aan sportcomplexen in de stad, maar wil geen geld uittrekken voor een studentensportcentrum en laat dit over aan universiteit en hogeschool. ‘Dat is te gemakkelijk’, vindt Wijnen. ‘Studenten zijn toch ook burgers van Utrecht?’

Foto: Sportraad Utrecht