Interview

Studentenstaking: ‘Door niet naar colleges te gaan laten studenten zien hoe belangrijk het is dat het leenstelsel verdwijnt’

Utrechtse studenten in actie tegen het leenstelsel

Studenten uit heel het land verzamelen donderdag 3 juni om 13.00 uur op het Malieveld in Den Haag tijdens de landelijke studentenstaking tegen het leenstelsel en voor terugkeer van de basisbeurs. VIDIUS studentenunie, de belangenbehartiger van Utrechtse studenten, steunt de actie en regelt een bus naar Den Haag, vertelt vicevoorzitter Natalie van ’t Hullenaar, student aan de Universiteit Utrecht.

Het is de zoveelste actie van de campagne #NietMijnSchuld van de landelijke studentenbond LSVb en Young & United FNV. Ook VIDIUS protesteert regelmatig. Bijvoorbeeld door medio mei een groot spandoek op te hangen aan de IBB-studentenflat. Of door schoenen te zetten op het Domplein vlak voor Sinterklaas.

Met de staking willen de studenten tijdens de formatie van het kabinet nogmaals hun eisen op tafel leggen. Zij willen invoering van een basisbeurs, compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’ en dat met behoud van de onderwijskwaliteit. Studentenorganisatie ISO doet niet mee aan de actie, maar VIDIUS wel. ‘Wij steunen de campagne van de LSVb en Young & United al twee jaar. Wij dragen zo ons steentje bij vanuit Utrecht’, zegt vicevoorzitter Van ’t Hullenaar, student aan de Universiteit Utrecht.

Hoe is de animo vanuit studenten in Utrecht om morgen naar het Malieveld te gaan?
‘Goed. We hebben een bus geregeld die vertrekt vanaf het Jaarbeursplein. Studenten kunnen gratis mee als ze zich aanmelden voor de actie op de site van #NietMijnSchuld. Anderen gaan met het openbaar vervoer. Veel mensen die ik spreek zijn enthousiast. Ik verwacht dat er tussen de 100 tot 200 studenten uit Utrecht op het Malieveld zullen zijn.’

Studenten kunnen sinds kort weer een keer in de week naar de hogeschool of universiteit. Is het dan niet dubbel om een stakingsactie te organiseren?
‘Ik denk juist dat een staking impact kan hebben. Iedereen is blij dat er weer deels fysiek onderwijs mogelijk is. Met een staking laten wij zien hoe belangrijk dit onderwerp is en dat het leenstelsel echt niet meer kan. Het is een schuldenmachine waardoor je je leven na je studententijd begint met gigantische schulden. Door niet naar colleges te gaan laten studenten zien hoe belangrijk het is dat het leenstelsel verdwijnt.’

De organisatoren willen druk uitoefenen tijdens de kabinetsformatie op de politiek. Maar de VVD is de grootste partij en die is voor een leenstelsel. Heeft het dan nog zin om te demonstreren?
‘Het is belangrijk om aan de VVD – maar ook aan de andere partijen – te laten zien dat wij tegen het leenstelsel zijn. De andere partijen zeggen tegen het leenstelsel te zijn en wij maken duidelijk dat ze de studenten nu niet mogen vergeten. Ze moeten vasthouden aan dit punt in een eventuele formatie. Daarom laten we van ons horen en gaan we letterlijk de straat op.

De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat er naar ons geluisterd wordt en dat het leenstelsel bespreekbaar is gemaakt. De landelijke staking van morgen laat zien dat dit een belangrijk onderwerp is. Daar komt bij dat weinig partijen zich hebben uitgesproken voor compensatie voor studenten die met het leenstelsel te maken hebben, voor studenten zoals ik. Je kunt niet studenten zes of zeven jaar lang laten lenen en ze dan met een grote schuld op straat zetten.’

Ook interessant: Nahib, oud-student en inmiddels docent op de HU, is te horen in de podcast ‘Sorry voor mijn broertje’