Nieuws

Studentenwoningen op KPN-terrein

Het KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andrealaan wordt door de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) en ontwikkelaar van starterswoningen Jebber omgebouwd tot 250 starterswoningen en 550 studentenwoningen. Het terrein moet een ‘campusachtige’ setting krijgen. 

Het college van B & W heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van het KPN-terrein gisteren vastgesteld. De herontwikkeling zorgt voor een parkeergarage en ruimte voor voorzieningen in de plinten van de gebouwen.
 
Er zal gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande gebouwen en gedeeltelijk zullen er nieuwe gebouwen toegevoegd worden. De campus zal een integraal onderdeel zijn van de omringende wijk om een ‘prettig woonmilieu’ te creëren.
 
Er is in Utrecht een tekort aan starters- en studentenhuisvesting. De realisering van de campus KPN levert een flinke bijdrage aan het oplossen van dit tekort. De planning van SSH is om medio 2016 te starten met de realisering van het project. Een eerste oplevering wordt eind 2017 verwacht.
 
Foto: DUIC.nl