Nieuws

Studeren met handicap blijft lastig

Hogescholen bieden steeds meer voorzieningen voor studenten met functiebeperking. Maar nog niet genoeg, vindt de Onderwijsinspectie.

Ruim vijftien procent van de studenten heeft een lichamelijke handicap, chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking. De helft tot een derde heeft daar last van bij het studeren. Gemiddeld doen studenten met een functiebeperking dan ook langer over hun studie en vallen ze vaker uit.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor studenten met een ziekte of handicap, constateert de Onderwijsinspectie in een vandaag gepubliceerd advies. Toch voldoet geen van de 23 onderzochte instellingen aan alle eisen.

Slechts de helft geeft studenten met een functiebeperking meer tijd voor tentamens of aangepaste toetsen. De gebouwen van universiteiten en hogescholen zijn vaak niet voor iedereen toegankelijk. En amper een derde van de instellingen kan de kwaliteit en continuïteit van de geboden voorzieningen waarborgen. Opvallend is ook dat er zelfs binnen instellingen grote verschillen zijn in het aantal voorzieningen en de kwaliteit daarvan. 

Een paar jaar geleden kregen alle universiteiten en twintig hogescholen subsidie om hun voorzieningen te verbeteren. Maar uit het inspectierapport blijkt dat gesubsidieerde hogescholen het slechts op twee punten beter doen dan andere hogescholen: hun informatievoorziening is beter en ze hebben vaker een beleid dat de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen garandeert.

Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft nog niet op het rapport gereageerd. Ze wacht daarvoor op het advies van de Commissie Maatstaf over het verbeteren van de voorzieningen, dat deze maand verschijnt. Een maand geleden maakte oud-minister Plasterk al bekend dat de toegankelijkheid van onderwijsinstellingen voor studenten met een functiebeperking straks een hard criterium wordt voor de accreditatie van opleidingen.