Kort

StudieHUiskamers op alle locaties

Alle locaties van de HU krijgen twee StudieHUiskamers. Dat is een ruimte waar studenten met studieproblemen in groepsverband kunnen studeren. Ook krijgen zij begeleiding in bijvoorbeeld plannen en structureren.

In september 2018 startte een pilot aan de Padualaan 101. In totaal maakten dertig studenten hier gebruik van. De Hogeschoolraad ging woensdag akkoord met de toekenning van structurele middelen uit het fonds ‘gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid’ (HUGS). Dat programma stelt geld beschikbaar voor initiatieven uit de HU gemeenschap. Hierdoor kan de proef worden uitgebreid.

In september 2020 gaan er StudieHUiskamers van start op de locaties Padualaan 97 en 99 én Heidelberglaan 7. In januari 2021 volgen naar verwachting de andere HU-locaties.