Nieuws

Studieverenigingen mogen clustercafés gaan runnen

Het college van bestuur wil studieverenigingen de kans geven om de clustercafés te gaan runnen. Zij moeten wel met een goed plan komen voor de exploitatie ervan.

Dat valt op te maken uit de notitie Horecaconcept Uithof en een artikel (inloggen nodig), die op Sharepoint zijn geplaatst. Dit betekent dat studieverenigingen verantwoordelijk worden voor het reilen en zeilen van de cafés van ’s ochtends vroeg tot 21.00 uur. In de huidige situatie zijn veel sociëteiten nog een groot deel van de dag gesloten.

Als de studieverenigingen niet met een deugdelijk plan komen, wordt gezocht naar commerciële partners. Dat kunnen meerdere partijen zijn in plaats van één cateraar die alle voorzieningen verzorgt.

Alcoholische dranken
Er komt niet één groot restaurant voor studenten en medewerkers van de HU, zoals eerder de bedoeling was. In plaats daarvan wordt het eten en drinken geserveerd in meerdere types gelegenheden in bijna alle gebouwen. Spil in de voorzieningen zijn de vier clustercafés in de panden Heidelberglaan 7, Padualaan 97 en 99 en de nieuwbouw op de hoek Heidelberglaan/Bolognalaan. Het zijn ontmoetingsruimtes die de hele dag en gedeeltelijk ’s avonds open zijn. Het assortiment voorziet in ontbijt, lunch en koffie en thee. Vanaf 16.00 uur worden er alcoholische dranken geschonken.

Daarnaast komen er ‘foodcourts’ bij de nieuwbouw en Padualaan 101. Hier kunnen mensen to-go producten als broodjes en snacks krijgen waarbij er beperkte zitruimte is. Ook komen er op de Heidelberglaan 7 en Padualaan 97 ‘kiosken’ met voorverpakt voedsel.  Verder verrijzen in de nieuwbouw en Padualaan 97 ‘vergaderclusters’. Naast vergaderruimtes staan hier drankautomaten en is er een keuken waar tijdens vergaderingen of evenementen maaltijden kunnen worden voorbereid.

Minder ruimte
De HU is bezig met een grootscheepse herhuisvestingsoperatie. Alle HU Diensten en de faculteit Natuur en Techniek verhuizen naar De Uithof. Daartoe komt er een nieuw gebouw en worden de bestaande panden gerenoveerd. De locatie aan de Bolognalaan wordt afgestoten. Er is substantieel minder ruimte beschikbaar. Om dit het hoofd te bieden, wordt flexwerken ingevoerd en zullen de onderwijstijden worden verruimd.