Nieuws

HSR ontstemd over karige bestuursbeurzen HU-studieverenigingen

Karaoke in Science Café HideOut in maart / foto: Kees Rutten

Binnen de Hogeschoolraad (HSR) is verontwaardiging ontstaan over het verschil in aantallen bestuursbeurzen tussen algemene studentenverenigingen en studieverenigingen bij de HU. De studieverenigingen krijgen vier keer minder, ‘voor hetzelfde werk.’

De boosheid over het veronderstelde verschil van waardering kwam tot uiting tijdens een gezamenlijke vergadering van de HSR met het college van bestuur afgelopen woensdag. Voor de tweede keer stond het nieuw beleid voor de toekenning van de bestuursbeurzen op de agenda. Besturen van studentenorganisaties krijgen een financiële vergoeding voor hun werk (in eenheden van maandelijkse bestuursbeurzen). Die bedraagt 425 euro per maand.

Het gaat dan om bijvoorbeeld gezelligheid- en sportverenigingen, zoals Veritas en roeivereniging Orca. De HU en Universiteit Utrecht (UU) stellen eens per drie jaar het aantal beurzen per organisatie vast. Daarnaast bepalen de hogeschool en universiteit zelf het aantal beursmaanden voor studieverenigingen van de eigen instelling. De HU heeft een eigen voorstel voor de toekenning van bestuursbeurzen aan studieverenigingen (en Science Cafés) van de hogeschool toegevoegd.

De HSR en Universiteitsraad bespreken deze weken het nieuwe gezamenlijk beleidsplan van de colleges van bestuur van de HU en UU. Dit zou een vereenvoudigde opzet zijn voor de toekenning van de beurzen voor de studentenverenigingen. Zij hoeven in het voorstel bijvoorbeeld minder informatie te verschaffen. De hoeveelheid bestuursmaanden is vooral afhankelijk van het aantal leden.

Schriftelijke vragen

Sommige verenigingen gaan er in de prognoses flink op vooruit, zoals het Utrechtsch Studenten Corps (USC) en sportverenigingen. Andere, zoals Veritas, Biton en SSR-NU en organisaties die zich richten op internationalisering leveren juist in.

Tijdens de vergadering bespraken het college en raad geduldig de eerder ingediende schriftelijke vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld over het verkeerd spellen van namen van studentenorganisaties. Of over waarom de nieuwe regels al dit jaar worden toegepast, terwijl dit aanvankelijk niet de bedoeling was? Antwoord: het nieuwe beleid is ‘eenvoudiger, objectiever en transparanter’ voor de studentenverenigingen en instellingen.

Woordvoerder Chiel Boot, voorzitter van de grootste studentenfractie Vlijmscherp, bewaarde het vuurwerk tot het einde. In zijn laatste vraag signaleerde hij dat er een groot verschil is in de waardering van studentenorganisaties. De gezelligheids-, sport- en cultuurverenigingen krijgen vier keer zoveel bestuursbeurzen toegekend in vergelijking met de studieverenigingen van de HU. Hoe dit verschil in verdeling wordt onderbouwd, wilde hij van het college weten.

Grote verschillen

Wie het HU-document naast het gezamenlijke beleidsstuk legt, ziet inderdaad grote verschillen. Het aantal leden bepaalt de hoogte van het aantal bestuursbeurzen, maar de HU blijkt hierin kariger te zijn in vergelijking met de ondersteuning voor gezelligheidsverenigingen en dergelijke.

HU- studieverenigingen tot 300 leden kunnen rekenen op 5 bestuursmaanden. Bij algemene verenigingen is dit 25. Tussen de 300 en 600 leden staat bij de hogeschool voor 10 beurzen. Bij algemene verenigingen varieert dit tussen 30 en 50. Meer dan 600 leden betekent bij de HU-studieverenigingen 15 beurzen (algemeen: 60 en meer).

Collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer kon geen verklaring geven voor dit verschil. ‘Die is er niet’, antwoordde ze onomwonden. Het verschil is ‘historisch ontstaan’, staat in de schriftelijke antwoorden van het college. En het is minder dan eerder. In vergelijking met andere hogescholen vormen de bestuursbeurzen dan weer een ‘redelijke vergoeding’, vindt het college

Historisch ontstaan

Maar, zeggen de studenten, bestuurders van bijvoorbeeld gezelligheidsverenigingen en studieverenigingen doen hetzelfde werk. ‘Ik vind dit echt heel erg’, liet Boot weten. Maarten Born, voorzitter van de studentengeleding, viel hem bij. Als iets historisch is ontstaan, is dat nog geen onderbouwing met argumenten, oordeelde hij. In de richting van het college: ‘Heb dan de ballen om te zeggen: we hebben het geld niet.’

Ook HSR-voorzitter Annette Wind worstelt met het onderwerp. De HU loopt voorop met onder meer gemeenschapsvorming, opperde ze. ‘Daar past bij dat we onze studentbestuurders goed financieel ondersteunen.’ Chiel Boot: ‘Het is niet te begrijpen en is voor mij een breekpunt.’ Daarmee vertolkte hij de mening van de aanwezige studenten in de HSR. Hij vroeg het college om met een nieuwe verdeling van de bestuursbeurzen te komen.

Collegevoorzitter Scholte op Reimer zei dat ze zich niet realiseerde dat deze zaak zo hoog opgenomen werd en neemt de kritiek mee. Over twee weken staat het punt waarschijnlijk weer op de agenda.