Nieuws

‘Systeem lerarenopleidingen op de schop’

Coalitiepartijen VVD en PvdA willen dat iedereen met een bachelordiploma straks voor de klas mag staan, meldt Nu.nl. De school zelf zou deze docenten verder moeten opleiden.

Het is met name voor universitaire studenten ‘maximaal onaantrekkelijk’ om voor het lerarenvak te kiezen, zeggen kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Loes Ypma (PvdA) tegen nieuwswebsite Nu.nl. Wo’ers die op middelbare scholen willen werken, moeten nu ná hun bachelor en master nog een lerarenopleiding volgen.

Maar ook voor hbo’ers is het volgens de twee partijen niet aantrekkelijk om leraar te worden. Daarom willen VVD en PvdA dat afgestudeerden meteen voor de klas kunnen staan. Eenmaal aan het werk, moeten ze door de school verder worden opgeleid om hun lesbevoegdheid te halen.

Minister Bussemaker van Onderwijs probeert het lerarenvak al langer aantrekkelijker te maken, met name voor hoger opgeleiden en zij-instromers. Begin deze maand besloot ze daarom dat universitair afgestudeerden voortaan ook de ‘educatieve minor’ mogen volgen, een vakkenpakket van een half jaar. Wie die minor met goed succes heeft afgerond mag lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

Sectororganisatie VO-raad is daar positief over, maar een woordvoerder merkt ook op dat de studenten die een half jaar educatieve vakken hebben gevolgd nog maar weinig praktijkervaring hebben. Vooral op het terrein van pedagogisch-didactische vaardigheden moeten scholen deze leraren nog intensief begeleiden, aldus de woordvoerder.

Hoewel er op dit moment veel leraren werkloos thuis zitten, vreest Bussemaker dat er de komende jaren een lerarentekort ontstaat. In het middelbaar beroepsonderwijs voorspelt het ministerie een tekort van 1900 mensen in 2018 en in het voortgezet onderwijs zijn er meer leraren nodig in de bètavakken en de talen.

 
 

Hoe word je leraar?

 

*Lerarenopleiding basisonderwijs in het hbo (pabo). Lesbevoegdheid voor alle klassen van de basisschool.

*Tweedegraads lerarenopleiding in het hbo. Lesbevoegdheid voor vmbo, beroeps- en volwassenenonderwijs en onderbouw havo/vwo.

*Eerstegraads lerarenopleiding in het hbo of wo. Lesbevoegdheid voor alle klassen in voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs.

*Educatieve minor in het wo. Lesbevoegdheid voor vmbo-theoretische leerweg en de onderbouw van havo/vwo.