Tekort op begroting 2016, daarna forse overschotten

HU investeert in 2016 zo’n 5,4 miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek.

De HU investeert in 2016 zo’n 5,4 miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek als compensatie voor het wegvallen van de basisbeurs. Daarvan gaat drie miljoen euro naar uitbreiding van het onderwijzend personeel.

Dat staat in de begroting 2016 die woensdag 16 december in de Hogeschoolraad (HSR) is besproken met collegelid Anton Franken. Voor 2016 staat er een tekort op de begroting van 3,8 miljoen euro. In 2017 wordt een overschot verwacht van 9,8 miljoen en in het jaar daarna plust de hogeschool met maar liefst 16 miljoen, blijkt uit de meerjarenraming die bij de begroting 2016 is gevoegd.

Het tekort over 2016 wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de lasten voor docenten vanwege de extra inzet van middelen voor onderwijs en onderzoek. Het ministerie van Onderwijs heeft vanaf 2018 extra financiering beloofd vanwege de opheffing van de basisbeurs. Tot die tijd dienen instellingen zelf extra middelen voor onderwijs in te zetten. Het geld daarvoor komt uit de reserves van de HU. Ook drukken extra investeringen voor de herhuisvesting op de begroting.

Bezuinigingen
De riante financiële situatie in 2017 en 2018 is onder meer een gevolg van een terugloop in de kosten door de bezuinigingen op HU Diensten en op het gebied van huisvesting. Daarbovenop komt in 2018 een extra financiële injectie van het ministerie ter compensatie van de invoering van het leenstelsel. Die zou zes miljoen bedragen, maar kan ook hoger uitvallen.

De HSR had een aantal vragen over de financiële situatie van de HU. Zo wilde de raad meer weten over de opgenomen advieskosten en wat de kosten zijn van personeel dat met een vaststellingsovereenkomst is vertrokken. Maar het grootste discussiepunt bleek de besteding van de 5,4 miljoen die de HU extra uittrekt voor onderwijs. Studentenfractie MUST wil dat in de begroting door een aparte paragraaf inzichtelijk wordt gemaakt waar dit aan wordt uitgegeven. Maar daar wil collegelid Franken niet aan. ‘Ik wil niet aan faculteiten en opleidingen voorschijven waar ze het aan moeten uitgeven’, zei hij.

In januari 2016 wordt de begroting 2016 ter instemming behandeld in de HSR. 
 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren