Nieuws

Tentamencijfers publiek geheim

Instellingen mogen de studieresultaten van studenten niet zomaar met naam en toenaam op intranet zetten. Toch gebeurt dat bij hogescholen en universiteiten.

Het balletje ging rollen toen rector Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht opperde om de tentamenuitslagen van studenten op naam te gaan publiceren. Dan ontstaat er competitie tussen studenten en dat komt de prestaties ten goede. Studenten reageerden kritisch in het digitale universiteitsblad DUB.

Maar deze week bleek dat de tentamenuitslagen nu al niet goed geanonimiseerd zijn. De instelling publiceert tentamenuitslagen namelijk op studentnummer, en via de openbare studentengids is makkelijk te herleiden welke student bij welk nummer hoort.

Ook bij de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam zijn studentnummer makkelijk te achterhalen: via het mailsysteem of de deelnemerslijst van een vak. Tentamencijfers die via een lijstje op de faculteit of via Blackboard bekend worden gemaakt op studentnummer, zijn op deze manier eenvoudig te herleiden naar personen.

Bij de HU is het met ingang van dit studiejaar vanwege de privacy verboden om cijferlijsten met namen of studentnummers te publiceren.

Dan is de privacy in het geding, volgens het College bescherming persoonsgegevens. ‘Ook wanneer zulke informatie eenvoudig tot personen kan worden herleid’, licht een woordvoerder desgevraagd toe.

Maar is het erg? Voorzitter Sander Breur van de Landelijke Studentenvakbond vindt van wel. Instellingen zouden studenten moeten vragen of hun resultaten door anderen bekeken mogen worden. ‘Op Facebook kunnen we kiezen wie onze privacygevoelige informatie kan zien: alleen vrienden, vrienden van vrienden of iedereen. Dan is het raar dat dat binnen de eigen onderwijsinstelling niet zo werkt. Stel je voor dat een bedrijf kan uitzoeken wat de zwakke punten van een stagiair of sollicitant zijn.’

Guy Hendricks, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, vindt dat instellingen over dit soort zaken in ieder geval moeten overleggen met de medezeggenschapsraad. ‘Als studenten het zelf wenselijk vinden dat die gegevens toegankelijk zijn, dan lijkt het me geen probleem.’

Of het College bescherming persoonsgegevens onderzoek gaat doen naar de publicatie van studieresultaten in het hoger onderwijs kan de woordvoerder niet zeggen. ‘Wel doen we dit jaar onderzoek naar beveiliging en scholen.’