Nieuws

Tevredenheid HU-studenten neemt gestaag toe

Studenten zijn in toenemende mate tevreden over hun studie aan de HU. Van de 17 thema’s die in de Nationale Studenten Enquête (NSE) worden behandeld, vertoont de overgrote meerderheid een stijging. Toch liggen de meeste items nog onder het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige resultaten van de NSE. Op de vraag aan studenten of zij hun opleiding aan anderen zouden aanraden, scoort de HU op een schaal van 1 tot en met 5 gemiddeld een 3,90. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 4,06, maar meer dan de scores van circa 3,80 in de afgelopen jaren.

Docenten
De grootste stijging valt waar te nemen bij de onderwerpen docenten, toetsen en beoordeling, informatievoorziening, studierooster, kwaliteitszorg en huisvesting. Minder tevreden waren studenten over de studiefaciliteiten (onderwijsruimte, werkplekken, ict-voorzieningen) en studieomgeving (openbaar vervoer, sportmogelijkheden en studentenhuisvesting).

Uit de analyse wordt duidelijk dat de stijgende lijn zich vanaf 2011 gestaag doorzet. ‘We zijn als HU duidelijk bezig met een inhaalslag’, meldt het document. De toegenomen waardering van studenten wordt bij alle faculteiten gemeten, maar is het grootst bij Natuur en Techniek, Economie en Management en de faculteit Gezondheidszorg.

De uitkomsten van de NSE per opleiding zijn hier te lezen (inloggen nodig).