Nieuws

Tien procent meer eerstejaars aan universiteiten

Foto: Kees Rutten

Er hebben zich dit jaar maar liefst tien procent meer eerstejaars ingeschreven bij universiteiten. Net als vorig jaar is twintig procent van hen uit het buitenland afkomstig.

Hoewel het nog maar voorlopige cijfers zijn, noemt universiteitenvereniging VSNU de stijging opvallend groot. De belangrijkste oorzaak is dat meer vwo’ers het afgelopen schooljaar hun diploma behaalden, denkt de VSNU.

Schakelstudenten
Opvallend is ook de toename van het aantal schakelstudenten die, meestal na een hbo-opleiding, een premaster volgen om aan een universitaire master te mogen beginnen. Cijfers noemt de VSNU overigens niet.

Het totale aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten is met drie procent gestegen naar 273 duizend. Het aandeel internationale studenten ligt zowel in het eerste jaar als in latere jaren rond de twintig procent –  net zo veel als vorig jaar.

Kanttekening
De VSNU is blij met de gestage groei: ‘We zijn er trots op dat steeds meer vwo’ers naar de universiteit gaan en ook op het feit dat onze universiteiten internationale aantrekkingskracht houden’, aldus voorzitter Pieter Duisenberg. Hij plaatst wel een kanttekening: ‘Tegelijk zien we dat deze groei voor forse druk op onze financiën en medewerkers zorgt.’

Eerder werd bekend dat er dit jaar vijf procent meer studenten aan hogescholen startten.