Nieuws

Toch nog klachten over toetsen en surveillanten

Foto: Kees Rutten

Het Meldpunt Toetsen & Surveillanten heeft in enkele weken ongeveer twintig klachten binnen gekregen. ‘Wij schrikken hiervan’, zegt Richard Gertsen namens de fractie Vlijmscherp in de Hogeschoolraad (HSR).

De studentenfractie Vlijmscherp besloot na aanhoudende klachten van studenten over de tentamens begin april een anoniem meldpunt in te stellen. Het gros van de meldingen gaat over surveillanten. Een aantal van hen weet niet goed wat de regels zijn, stelt Gertsen. Zo mogen studenten soms geen drinken meenemen in het lokaal, terwijl dat volgens de Toetsorganisatie wel is toegestaan.

Sommige surveillanten gaan op de gang informatie vragen aan de aanwezige docenten of mensen van de Toetsorganisatie. ‘Er is één geval bekend waarbij een surveillant tijdens het tentamen minstens vijf keer het lokaal heeft verlaten’, zegt hij. Verder weigerde een surveillant Engels te spreken tijdens een toets voor internationale studenten. Er zijn gevallen bekend dat de lijsten met deelnemers van tentamens niet aanwezig of onvolledig waren.

Spel- en rekenfouten
Ook kwamen er klachten binnen over tentamenopgaven met spel- en rekenfouten. ‘Het lijkt erop dat die niet zijn nagelezen door een tweede docent, iets wat wel de bedoeling is’, vertelt Gertsen. ‘Het is niet goed dat docenten hiermee wegkomen. Juist omdat studenten streng worden afgerekend bij fouten in werkstukken.’

Hij bepleit dat de surveillanten in dienst komen van de hogeschool en direct aangestuurd worden door de centrale Toetsorganisatie. Voorheen werden zij ingehuurd via een extern uitzendbureau en sinds december via Interval Services, het payrollbedrijf van de HU.

Opleidingscommissies
Volgens Gertsen ‘bagatelliseert’ het management de toetsproblematiek. Bij de opleidingscommissies komen ook klachten binnen, maar die worden niet geregistreerd. Sommige studenten zouden geen klacht indienen omdat ze vrezen dat het tentamen wordt afgekeurd en ze het opnieuw moeten maken.

Lees ook het interview met leden van de Taskforce: docenten moeten tentamens voortaan op tijd inleveren.