Toch nog veel animo voor zetel in medezeggenschapsraden

Alleen de opleidingscommissies van Mondzorgkunde, Communicatie en Parttime Managementopleidingen kunnen niet van start.

Vergadercentrum HU/Foto: Femke van den Heuvel

De kandidaatsteling voor medezeggenschapsraden is redelijk succesvol gelopen. Bij bijna alle raden en opleidingscommissies zijn voldoende gegadigden om – met of zonder verkiezingen – van start te kunnen gaan. Bij drie commissies zijn geen of te weinig aanmeldingen.

Dat valt op te maken uit de kandidaatstellingslijst die deze week is gepubliceerd. De relatief grote belangstelling voor de medezeggenschap is een meevaller: bij een tussentijdse inventarisatie leek het dat veel zetels onbezet zouden blijven. De Kiescommissie verlengde de periode dat studenten en medewerkers zich konden aanmelden van 19 naar 26 maart.

‘Die verlenging heeft geholpen’, concludeert Mathi Vijgen, voorzitter van de Kiescommissie. Ook is aan instituutsdirecteuren gevraagd om studenten en medewerkers aan te sporen zich aan te melden voor de medezeggenschapsraden en commissies.

Automatisch verkozen
Voor de Hogeschoolraad (HSR) stelden zich 32 studenten en 19 medewerkers kandidaat, terwijl er voor elke geleding tien plaatsen beschikbaar zijn. Hier komen dus verkiezingen. Bij de Dienstenraad (voor personeel van HU Diensten) en de nieuw op te richten Bestuursdienstraad zijn er evenveel kandidaten als zetels. Dat geldt ook voor de nieuwe Gezamenlijke Kenniscentrumraad. Wel zijn vier van de zes zetels afkomstig van één kenniscentrum. De Kiescommissie legt dit ‘opmerkelijk’ gegeven voor aan het college van bestuur.

Bij 16 van de 22 instituutsraden komen geen verkiezingen omdat er evenveel of minder gegadigden zijn dan zetels: zij zijn automatisch verkozen. Bij drie instituten zijn er meer kandidaten dan zetels bij zowel studenten als medewerkers: beide geledingen mogen dus stemmen. Dit is het geval bij de instituten Archimedes, Arbeid en Organisatie en Social Work. Bij nog geen handvol instituutsraden zijn er alleen verkiezingen voor studenten of medewerkers.

Zorgelijk
Bij de (gezamenlijke) opleidingscommissies geldt dat er bij drie commissies een zorgelijke situatie ontstaat. Bij Mondzorgkunde stelde zich geen enkele student of medewerker kandidaat, bij Communicatie meldden zich twee studenten en voor Parttime Managementopleidingen staat één medewerker op de lijst.

‘Als er geen enkele kandidaat is, kan er geen opleidingscommissie worden ingesteld en een commissie met twee leden lijkt mij weinig zinvol’, zegt voorzitter Vijgen. Volgens de Kiescommissie kunnen de commissies pas van start bij minimaal drie leden. Hierover is niets opgenomen in de reglementen, maar de Kiescommissie adviseert het college dat de instituutsraden de bevoegdheden van deze opleidingscommissies tijdelijk overnemen.

Zittingstermijn
Van de in totaal 32 (gezamenlijke) opleidingscommissies zijn er bij twaalf voor zowel studenten als medewerkers geen verkiezingen nodig. Wel kan er voor beide geledingen gestemd worden bij Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde en bij de instituten Social Work en Economics. Bij elf opleidingscommissies zijn alleen verkiezingen voor studenten en bij drie enkel voor medewerkers.

De kandidaten krijgen deze week bericht of ze automatisch verkozen zijn of dat er verkiezingen voor hun raad of commissie komen. De lijsten komen online op www.verkiezingen.hu.nl. De verkiezingen voor alle medezeggenschapsraden aan de HU vinden plaats van 14 tot en met 22 mei. De zittingstermijn van raden en commissies begint op 1 september 2018.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...